Belangrijke uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten

Op 16 juli 2020 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU. Het volledige persbericht van het Hof vindt u hier:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091nl.pdf

Het Hof heeft bevestigd dat de zogenoemde Modelverklaring voor de doorgifte van persoonsgegevens die is goedgekeurd door de Europese Commissie voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van persoonsgegevens.

OCLC gebruikt de modelverklaring als belangrijkste basis voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU. Alle (dochter)ondernemingen binnen OCLC hebben zich verbonden aan deze modelverklaring. OCLC borgt daarmee gelijke bescherming van persoonsgegevens in alle landen waar wij onze services aanbieden aan onze leden.

Bij OCLC nemen we de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. De uitspraak van het Hof is een welkome bevestiging van de wijze waarop wij invulling geven aan onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van de doorgifte van persoonsgegevens.

De modelverklaring is onderdeel van de OCLC Verwerkersovereenkomst en hier in te zien:

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/privacy/standard-contractual-clauses-nl.pdf

Het Europees Hof heeft in haar uitspraak ook geconcludeerd dat EU-US Privacy Shield onvoldoende waarborgen biedt voor de bescherming van persoonsgegevens van burgers in de EU en daarom in strijd is met de AVG.

Wij maken u erop attent dat OCLC zich bij de doorgifte van persoonsgegevens nooit heeft gebaseerd op Privacy Shield.

Wilt u aanvullende informatie hierover? Kijk dan op onze pagina Beveiliging, privacy en naleving.