PRIVACYVERKLARING VAN OCLC, INC.

Laatst bijgewerkt: 1 september 2021

Dit onderdeel van de verklaring heeft betrekking op OCLC en diens online producten en services. Klik hier of lees verder voor meer informatie over het privacybeleid dat van toepassing is op de gehoste services die worden aangeboden door de klanten van OCLC.

OCLC is een wereldwijd samenwerkingsverband van bibliotheken dat zich inzet om informatie beter toegankelijk en bruikbaarder te maken voor mensen overal ter wereld en tegelijkertijd de kosten te verminderen voor onze lidbibliotheken (de "Klanten" van OCLC). OCLC, Inc. en diens wereldwijde dochterondernemingen, waaronder OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG en OCLC S.r.l. (gezamenlijk "OCLC" of "wij") leggen zich toe op de bescherming van uw privacy. Wij vragen u deze Privacyverklaring ("Verklaring") te lezen, zodat u weet hoe wij gegevens verwerken.

Deze Verklaring is van toepassing op gegevens die we verkrijgen van en over personen die direct in contact treden met OCLC, inclusief via onze websites, producten, programma's en services (gezamenlijk de "Services") en anderszins. De Verklaring is niet van toepassing op medewerkers van OCLC, op gegevens die we verzamelen voor Research-onderzoek, of op gegevens die worden verzameld door onze klanten via producten of services waarvoor u een abonnement heeft of die zijn gehost. Meer informatie over de gehoste producten en services van OCLC vindt u in onderstaande paragraaf Gehoste services.

Van tijd tot tijd kunnen we deze Verklaring bijwerken. Indien deze pagina wordt bijgewerkt, wordt de datum van de laatste update bovenaan de pagina vermeld. Eventuele wijzigingen in de wijze waarop we omgaan met gegevens worden gemeld via een kennisgeving op onze site. Wij raden u aan deze Verklaring periodiek opnieuw door te nemen, zodat u altijd weet welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en met wie wij ze delen.

We zijn u graag van dienst. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via [email protected].

Hoe verzamelen we gegevens?

We kunnen gegevens van en over u verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Van u als u gebruikmaakt van deze website en andere websites die eigendom zijn OCLC en waarop deze privacyverklaring is geplaatst (gezamenlijk de "Websites").
 • Van uw andere contacten met OCLC, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens die u verstrekt wanneer u werkt met de Services van OCLC of de supportdesk van OCLC, of wanneer u deelneemt aan door OCLC gesponsorde cursussen of evenementen (hetzij persoonlijk, hetzij virtueel).
 • Van uw computer, apparaat of webbrowser, met inbegrip van gegevens die worden verzameld met geautomatiseerde middelen of met behulp van technologieën zoals cookies, logboeken van webservers en webbeacons, zoals hieronder verder uiteengezet.
 • Van u en/of onze lidbibliotheken wanneer u communiceert met OCLC namens een bibliotheek of in verband met OCLC-lidmaatschap, met inbegrip van situaties waarin u een van onze leden vertegenwoordigt als afgevaardigde in OCLC Regional of Global Council, of anderszins deelneemt aan speciale gelegenheden of evenementen voor OCLC-leden.
 • Van u wanneer u gebruikmaakt van ons sollicitantenvolgsysteem of persoonlijke gegevens verstrekt aan OCLC voor het ontvangen van informatie over nieuwe vacatures, of wanneer u solliciteert naar een functie bij OCLC (dit geldt niet voor huidige OCLC-medewerkers, op wie het OCLC-privacybeleid voor interne medewerkers van toepassing is). 
 • Van websites van OCLC of derden, met inbegrip van sociale-mediawebsites en microsites van prijsvragen, enquêtes, sociale-mediaplatforms en promotionele acties.
 • Van derden aan wie u toestemming heeft gegeven om dergelijke gegevens met ons te delen.
 • Als u zich aanmeldt voor en Services afneemt via een door OCLC ter beschikking gestelde account, ontvangen we ook de gegevens die u wenst te delen.

We kunnen ook gegevens ontvangen uit bronnen van derden en die combineren met gegevens die we ontvangen uit de bronnen zoals beschreven in deze Privacyverklaring, en deze gegevens gebruiken voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Welke gegevens verzamelen wij?

OCLC verzamelt de gegevens die hieronder worden beschreven. Als wij bepaalde gegevens van gebruikers vragen, dan doen wij dit omdat deze gegevens vereist zijn voor een specifiek doel. Als u echter gegevens aan ons verstrekt die niet zijn aangemerkt als vereiste gegevens, dan doet u dit vrijwillig. Het staat u vrij te kiezen of u de hieronder beschreven soorten gegevens aan ons wilt verstrekken. Doet u dat niet, dan kunnen wij u mogelijk minder effectief van dienst zijn, niet al onze Services leveren, of kan dit gevolgen hebben voor de verwerking van uw sollicitatie.

We kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres.
 • Accountgegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, accountnummers en voorkeuren.
 • Profielgegevens, zoals foto's, interesses en andere gegevens die u opgeeft.
 • Professionele informatie, zoals opleiding, arbeidshistorie en referenties.
 • Communicatiegegevens, zoals informatie die voortvloeit uit gesprekken met u (bijv. per e-mail, telefoon, schriftelijk).
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens, zoals favoriete bibliotheken, opgeslagen zoekopdrachten, lijsten, tags, opmerkingen, recensies en berichten.
 • Apparaat- en browsergegevens, zoals het IP-adres van uw apparaat en gegevens over het type apparaat en browser u gebruikt. Enkele van onze services, zoals WorldCat.org, kunnen ook gebruikmaken van uw IP-adres om een geolocatie te bepalen voor levering van die service (bijvoorbeeld om items in nabijgelegen bibliotheken weer te geven).
 • Gebruiksgegevens, zoals welke webpagina's u bezoekt, content u bekijkt en zoektermen u gebruikt.
 • Transactiegegevens, zoals factuurgegevens, gebruiksgegevens, betalingen voor Services of aanverwante services.
 • Interacties op sociale media, zoals 'volgen', 'liken', posten of reageren op, vermelden of taggen op onze kanalen voor social media, waaronder Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram en SnapChat.

We kunnen gegevens over u combineren met gegevens uit andere bronnen, met inbegrip van bronnen van derden en openbare bronnen (bijv. gegevens van lidinstelling(en) waarmee u eventueel verbonden bent).

We kunnen ook aanvullende gegevens van of over u verzamelen in verband met specifieke producten en services. Meer informatie hierover vindt u in de specifieke producten en services die hieronder worden vermeld.

Als u ons persoonlijke contactgegevens voor een ander persoon verstrekt, bijvoorbeeld als referentie voor een sollicitatie, is het uw verantwoordelijkheid om deze persoon hiervan op de hoogte te brengen en zijn/haar toestemming te vragen de contactgegevens te verstrekken.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We kunnen uw gegevens op verschillende manieren gebruiken, waaronder:

 • Om u Services te leveren
 • Om onze Services te beoordelen, te verbeteren, te ondersteunen en bij te werken
 • Om met u te communiceren over onze Services
 • Om uw sollicitatie te verwerken (bijvoorbeeld door uw vaardigheden, ervaring en opleiding te matchen met specifieke functies die worden aangeboden door OCLC)
 • Om met u te communiceren over het wervingsproces, het plannen en voeren van sollicitatiegesprekken, en het uitvoeren van assessments
 • Om een antecedentenonderzoek uit te voeren, zoals vereist of wettelijk toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving
 • Om enquêtes, promotionele acties, prijsvragen, evenementen en activiteiten te faciliteren
 • Om een open forum of recensie te faciliteren
 • Voor marketingdoeleinden
 • Om een account te registreren en gebruikers van onze systemen te authenticeren
 • Om onze websites te laten functioneren en de inhoud aan te passen
 • Om cursussen of ander informatief materiaal te verstrekken
 • Om uw deelname aan trainingen en cursussen te verifiëren
 • Om u in staat stellen te communiceren met andere lidbibliotheken
 • Om wettelijke verplichtingen na te leven, interne records bij te houden en eventuele geschillen op te lossen
 • Om het gebruik van de Services te controleren
 • Om onze rechten en eigendommen en de rechten en eigendommen van andere gebruikers te beschermen

In sommige gevallen kan OCLC persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, combineren met informatie die we via onze websites verzamelen en informatie die is verzameld uit andere bronnen, zoals websites van derden voor sociale media. We verwerken deze gegevens om onze bestaande marketinggegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren, meer toegespitste advertenties te maken, of uw ervaringen met de website te verbeteren en/of marketingberichten te verzenden.

We kunnen geautomatiseerde processen gebruiken om advertenties relevanter voor u te maken.

Verder is het mogelijk dat wij uw gegevens op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze gebruiken.

Juridische grond voor verwerking

We gebruiken deze persoonsgegevens voor de gerechtvaardigde belangen zoals hierboven uiteengezet, om contracten na te komen die we met u of met onze lidbibliotheken aangaan en zoals bij wet voorgeschreven. Als de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens berust op uw toestemming, vragen we afzonderlijk toestemming voor dergelijk gebruik. In het geval dat OCLC een nieuw doeleinde identificeert, anders dan de hierboven genoemde doeleinden, werken we dit beleid bij en zullen we u hiervan in kennis stellen zoals wettelijk voorgeschreven.

Met wie delen we uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende categorieën ontvangers:

 • Externe serviceproviders. OCLC neemt externe serviceproviders en personen in de arm om bepaalde werkzaamheden namens ons uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke externe serviceproviders omvatten, maar zijn niet beperkt tot, organisatoren van evenementen, leveranciers die enquêtes, webinars en communicaties voor e-mailmarketing ondersteunen, verwerkers van betalingen en aanbieders van analyseservices. Dergelijke partijen hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit vereist is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Partnerorganisaties. Als we voor een bepaald evenement samenwerken met een genoemde partner, delen we registratiegegevens met die samenwerkende partner. We delen ook inschrijfgegevens met organisaties die content voor cursussen of webinars bijdragen. Deze organisaties worden genoemd in de cursuscatalogus.
 • Sociale-mediaplatforms. Sommige Services maken gebruik van geïntegreerde functionaliteit van sociale media waarmee u bepaalde content eenvoudig kunt delen op diverse sociale-mediaplatforms. Als u een Service gebruikt met geïntegreerde sociale-mediafunctionaliteit, kunnen gegevens worden gedeeld met deze sociale-mediaplatforms, ongeacht of u wel of geen geregistreerd gebruiker bent van een sociale-mediaplatform. Lees de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van de verschillende sociale-mediaplatforms voor meer informatie.
 • In verband met lidmaatschap. We kunnen bepaalde gegevens over personen die zijn gelieerd aan OCLC-lidbibliotheken, vrijgeven aan andere lidinstellingen of aan leden van Regional of Global Council om te voldoen aan verplichtingen met betrekking tot OCLC-lidmaatschap, evenals om onze OCLC-leden in staat te stellen te profiteren van alle voordelen van het lidmaatschap.
 • In verband met sollicitaties. We kunnen uw persoonlijke gegevens indien nodig delen met geautoriseerde OCLC-medewerkers en HR-medewerkers van dochterondernemingen, evenals derden die handelen namens OCLC, bijvoorbeeld bedrijven die (i) wervingsdiensten leveren, zoals voor antecedentenonderzoek, het plannen van sollicitatiegesprekken, het volgen van vacatures en beroepsmatig screenen; evenals (ii) voor het leveren van IT-diensten, zoals hosting- en cloudservices.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen. We kunnen uw gegevens naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vrijgeven aan rechtshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties om te voldoen aan een wet, richtlijn, onderzoek, rechtmatige juridische procedure of vergelijkbare verzoeken.
 • Bescherming van OCLC en anderen. We kunnen uw gegevens vrijgeven ten behoeve van opsporing en voorkoming van fraude, om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen, en om de rechten, het eigendom en de veiligheid van OCLC, u, of anderen te beschermen.
 • Zakelijke transacties. In het geval van een fusie, overname, faillissement, reorganisatie, consolidatie, verkoop van activa of andere zakelijke transactie kan OCLC uw gegevens openbaar maken of overdragen.
 • OCLC-dochterondernemingen. Wij kunnen uw gegevens delen met OCLC-dochterondernemingen voor de doelstellingen zoals hierin uiteengezet.
 • Het algemene publiek en andere leden. Het staat u vrij om berichten te plaatsen op openbare delen van onze Services, bijvoorbeeld via WorldCat.org en het OCLC Community Center. Houd er rekening mee dat alle gegevens die u post op een openbaar forum, zoals openbare content op WorldCat.org of het Community Center, in realtime openbaar beschikbaar is. Via de functie "Mijn profiel" van bepaalde Services kunt u instellen dat u bepaalde delen van uw profielgegevens openbaar wilt maken of privé wilt houden. De delen van uw profiel die u openbaar maakt, zijn beschikbaar voor andere toepassingen van die Service (bijvoorbeeld gebruikers van WorldCat.org of WebJunction).
 • State library agencies. Voor bepaalde Diensten van OCLC (bijv. WebJunction), delen we registratiegegevens met ondersteunende state library agencies voor educatieve doeleinden.

Deze derden zijn niet gemachtigd om de gegevens te gebruiken of openbaar te maken behalve indien nodig voor het uitvoeren van diensten namens ons uit hoofde van een contractuele verplichting of om te voldoen aan wettelijke vereisten. OCLC vereist dat deze derden voldoen aan de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming en akkoord gaan met het implementeren en onderhouden van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Cookies en overige trackingtechnologieën

Klik hier voor informatie over hoe OCLC cookies en andere trackingtechnologieën inzet en adverteert op basis van gedragspatronen.

Externe links

De Websites bevatten links naar andere sites. Dergelijke links betekenen niet dat OCLC de producten, informatie of aanbevelingen die worden verstrekt door enige derde goedkeurt of garandeert. OCLC is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop dergelijke externe sites of toepassingen omgaan met uw privacy. Wij raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke site of toepassing die uw gegevens verzamelt. Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op gegevens die worden verzameld via de Services van OCLC.

Sociale plug-ins van derden

In onze Services kunnen externe sociale plug-ins zijn geïntegreerd. Het gebruik van dergelijke plug-ins heeft tot gevolg dat gegevens worden verzameld door OCLC en kan ertoe leiden dat de betreffende derde ook uw interacties vastlegt. Als u bijvoorbeeld onze berichten deelt, is het mogelijk dat een externe partij via die plug-in gegevens verzamelt over uw bezoek aan onze Services.

Veiligheid

We hebben redelijke stappen ondernomen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen en verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens te voorkomen. We maken gebruik van redelijke beveiligingsprocedures voor bescherming tegen onbevoegde of onrechtmatige toegang, verwerking, openbaarmaking, wijziging, vernietiging of onopzettelijk verlies van uw persoonlijke gegevens. We beperken de toegang en het gebruik van uw persoonlijke gegevens tot bevoegde personen en vertrouwde derde partijen die een legitieme noodzaak hebben om deze gegevens te kennen voor onze bedrijfsvoering en die gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

U bent ook verantwoordelijk voor de beveiliging van uw account. Uw wachtwoord maakt bijvoorbeeld deel uit van ons beveiligingssysteem en als zodanig is de bescherming ervan uw verantwoordelijkheid. Deel uw wachtwoord niet met derden. Als u denkt dat uw wachtwoord niet meer veilig is, moet u het onmiddellijk wijzigen en contact opnemen met ons.

Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw gegevens voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld zoals hierin uiteengezet; voor zo lang als nodig is voor naleving van enig contract tussen u en ons; en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, statutaire en regelgevende verplichtingen voor het bewaren van de gegevens. Bijvoorbeeld krachtens de wetgeving voor belastingen, handel en zakelijke vereisten, overeenkomsten of geschillen.

Wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben voor onze doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen we deze gegevens vernietigen, verwijderen, wissen of anonimiseren.

Kinderen

Wij zien het belang in van voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen die gebruikmaken van onze Services. Onze Services zijn niet bestemd voor kinderen jonger dan 13 jaar.

Als we er kennis van nemen dat we gegevens hebben verzameld van een kind van 13 jaar of jonger, of gelijkwaardige minimumleeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, dan nemen we stappen om de gegevens te verwijderen uit onze database. Laat het ons weten als u vermoedt of weet dat we gegevens hebben verzameld van een kindvan 13 jaar of jonger, zodat wij die gegevens kunnen verwijderen.

Uw keuzes

Hoe u zich afmeldt voor marketingberichten

Wilt u zich afmelden voor promotionele e-mails van OCLC? Mail ons dan op [email protected] met uw verzoek tot afmelding.

Recht op inzage van gegevens

Heeft u vragen over de gegevens die wij over u hebben? Wilt u uw gegevens bijwerken of wijzigingen aanbrengen? Of meent u dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn? Neem dan contact op met [email protected]. We reageren op alle redelijke verzoeken.

Houd er rekening mee dat gegevens die u openbaar heeft geplaatst, zoals opmerkingen in het OCLC Community Center, ook algemeen beschikbaar kunnen blijven nadat u uw account heeft beëindigd. Daarnaast worden openbare sites, zoals het Community Center, geïndexeerd door zoekmachines en kunnen de berichten worden gepubliceerd in zoekresultaten. OCLC heeft geen zeggenschap over de werkwijze van zoekmachines van derden.

California Consumer Privacy Act van 2018 en California Privacy Rights Act van 2020

De California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA") en de California Privacy Rights Act van 2020 ("CPRA") zijn niet van toepassing op OCLC. OCLC is geen bedrijf of serviceprovider (zoals gedefinieerd door de CCPA en CPRA). OCLC, Inc. is een non-profitorganisatie zonder aandeelhouders of andere eigenaren. De wereldwijde filialen doen geen zaken in Californië en treden niet op als serviceprovider van een bedrijf.

Internationale gebruikers

OCLC is een wereldwijde organisatie en kan uw persoonsgegevens overdragen, opslaan, gebruiken en verwerken in landen buiten het land waar u woonachtig bent, met inbegrip van de Verenigde Staten en andere landen waarin OCLC-dochterondernemingen actief zijn.

Als informatie wordt overgedragen van binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") of het Verenigd Koninkrijk ("VK") naar een rechtsgebied buiten de EER/het VK, heeft OCLC Modelcontractbepalingen (inclusief Modelcontractbepalingen, zoals van toepassing en goedgekeurd door de Britse minister van Buitenlandse Zaken) om ervoor te zorgen dat dergelijke persoonlijke informatie de vereiste bescherming geniet onder de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie ("EU")/het VK en andere EER-landen. Neem contact met ons op als u een exemplaar van de Modelcontractbepalingen van OCLC wenst te ontvangen.

De volgende waarborgen en rechten zijn ook van toepassing op verzameling, gebruik en openbaarmaking (Verwerking) van persoonsgegevens uit de EER/het VK. Alle termen met een hoofdletter in onderstaande paragraaf Uw EU-/VK-privacyrechten zijn gedefinieerd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679 inclusief zoals gewijzigd en opgenomen in de Britse wetgeving. Om een van deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met [email protected] of gebruikt u de informatie in de volgende paragraaf onder "Contact".

Uw EU-/VK-privacyrechten

Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen en beperkingen hebben Betrokkenen in de EU/het VK de volgende rechten:

Inzage

U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw Persoonsgegevens worden verwerkt en op bepaalde informatie over de Verwerking ervan en om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen.

Rectificatie

U heeft het recht om te verzoeken om rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens en om onvolledige gegevens te laten aanvullen.

Bezwaar

U heeft het recht, als we Persoonsgegevens Verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen, om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens die verband houden met uw specifieke situatie, met uitzondering van gevallen waarin wettelijke bepalingen nadrukkelijk voorzien in die Verwerking. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen Verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Overdraagbaarheid

U heeft het recht de Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft recht die gegevens aan andere Verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens over te dragen. Dit recht bestaat alleen als de Verwerking berust op uw toestemming of een contract en als de Verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

Beperking

U heeft het recht de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen als (i) u de juistheid van de gegevens betwist – gedurende een periode die ons in staat stelt uw verzoek te verifiëren; (ii) de Verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en u in plaats daarvan verzoekt om beperking; (iii) we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ons vertelt dat u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of (iv) u bezwaar gemaakt tegen de Verwerking op basis van een algemeen of gerechtvaardigd belang – gedurende een periode die ons in staat stelt uw verzoek te verifiëren.

Volledige verwijdering

U heeft het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens volledig worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als u uw toestemming heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgronden zijn voor de Verwerking ervan, als u bezwaar maakt tegen de Verwerking ervan, en er geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking ervan zijn, als de Verwerking ervan onrechtmatig is, of de Persoonsgegevens volledig moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar u woonachtig bent of in het VK, of in de plaats waar de kwestie die de klacht betreft, heeft plaatsgevonden.

Recht om toestemming te weigeren of in te trekken

Als we u om toestemming voor een bepaalde Verwerking vragen, staat het u vrij toestemming te weigeren en kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder enige nadelige gevolgen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de Verwerking van uw Persoonsgegevens vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Contact

Heeft u vragen over ons beleid? Neem dan contact op met [email protected] of stuur een brief aan:

OCLC, Inc.
ATTN: Legal/Privacy Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
USA

Gebruikers in de EU/het VK kunnen contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

[email protected]

of een brief sturen aan:
OCLC, Inc.
ATTN: Data Protection Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
USA

Gehoste producten en services

Als u producten of services van OCLC gebruikt die worden geleverd via een van onze lidbibliotheken (Klanten van OCLC), omdat zij een abonnement of gehoste service bij ons afnemen (de "Gehoste services"), dan verwijzen we u naar de privacyverklaring van uw instelling voor informatie over de wijze waarop de instelling uw gegevens verzamelt, gebruikt en deelt.

Houd er rekening mee dat onze producten kunnen worden aangepast. Elke lidbibliotheek bepaalt zelf welke Gehoste services (of delen ervan) worden gebruikt, welke gegevens worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt en gedeeld. Zie de privacyverklaring van uw bibliotheek voor specifieke informatie van uw bibliotheek.

Als serviceprovider voor onze Klanten kan OCLC gegevens van of over u verkrijgen wanneer een Klant met wie u contact heeft, services levert aan of voor u via een Gehoste service van OCLC. We gebruiken deze gegevens voor levering van de gewenste Gehoste services.

Daarnaast staan onze Klanten ons toe bepaalde gebruiksdata met betrekking tot de Gehoste services te volgen. We verzamelen en gebruiken deze gegevens voor de verbetering van onze producten. We bewaken tevens onze Gehoste services voor de opsporing van fraude en andere beveiligingsdoeleinden, evenals ten behoeve van de documentatie van de vereiste uptime voor onze Klanten.

Onze Gehoste services omvatten: geïntegreerde bibliotheeksystemen zoals de productsuite WorldShare Management Services (WMS), OLIB, LBS en Bibliotheca; beheersystemen zoals AUTHOS en ELDAP; producten voor lenen tussen bibliotheken zoals WorldShare Interlibrary Loan, Tipasa en ILLiad; producten voor discovery zoals WorldCat Local, WorldCat Discovery en FirstSearch; en diverse Gehoste services zoals EZproxy, CONTENTdm en Wise. Dit is een lijst met voorbeelden van Gehoste services, die kan worden gewijzigd.