Toegankelijkheidsverklaring van OCLC

De producten van OCLC zijn voorzien van een inclusief ontwerp. Onze producten zijn dus door iedereen te gebruiken en toegankelijk.

We streven naar het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten, waarbij we ons houden aan de Level AA-richtlijnen van de W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1-richtlijnen).

Functionaliteit en bekende mogelijkheden

Gebruikers van gemoderniseerde interfaces (nieuw of significant bijgewerkt en vrijgegeven naar productie 2020 of later) moeten deze website als volgt kunnen gebruiken:

 • Het grootste deel van de website kan worden uitgelezen met een schermlezer.
 • Tot 200% inzoomen, zonder inhoud te missen.
 • Schakelen tussen apparaten en beeldoriëntatie zonder inhoud of functionaliteit te verliezen.
 • Navigatie met ondersteunende technologieën zoals toetsenborden en spraakherkenningssoftware.

Gebruikers die afhankelijk zijn van ondersteunende technologie kunnen bij het gebruik van volwassen interfaces van vóór 2020 te maken krijgen met functionaliteitsgebreken die het waarnemen, gebruiken of begrijpen van deze interfaces bemoeilijken.

Klanten die zijn geabonneerd op diensten met merkinterfaces, zoals WorldCat Discovery, worden aangemoedigd om kleurkeuzes te testen met hulpmiddelen als Accessibility Insights for Web.

Ondersteuning van de Servicedesk

Bestaande klanten die moeite hebben met het gebruik van OCLC-services in combinatie met ondersteunende of adaptieve technologie, kunnen zich wenden tot Support in jouw regio.

Lopende inspanningen

OCLC zet zich op verschillende manieren in voor toegankelijkheid:

 • Regelmatige toegankelijkheidsevaluaties
 • Meer opleidingsmogelijkheden voor personeel
 • Meer bewustzijn van en kennis over toegankelijkheid binnen de productontwikkeling
 • Controle van de vooruitgang bij het toegankelijker ontwerpen en ontwikkelen van OCLC-producten

Naleven van regelgeving

Wij richten ons zowel nationaal als wereldwijd op conformiteit met niveau AA van de Richtlijn voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1, evenals regionale regelgeving zoals:

Evaluatie-aanpak

OCLC wil dat haar services door iedereen gebruikt kunnen worden. Toegankelijkheid speelt daarom een belangrijke rol bij onze productontwikkeling. Functies die actief in ontwikkeling zijn, worden vóór hun release als productieversie met verschillende tools gecontroleerd, waaronder Accessibility Insights for Web, SiteImprove, de VoiceOver-schermlezer voor Apple-apparaten en de JAWS-schermlezer voor Microsoft Windows-apparaten.

Conformiteitsrapportages

Conformiteitsrapportages geven aan wat de impact is op schermen of pagina's die belangrijke werkprocessen voor gebruikers ondersteunen, en wat de impact is op de service als geheel. De rapportages omvatten de conformiteit met niveaus A en AA van de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1, Chapters 3, 5 en 6 uit Section 508 van de Amerikaanse ADA en de hoofdstukken 4, 9 en 12 van EN 301 549. In de rapportages wordt een verantwoording gegeven met betrekking tot de hoofdstukken 5, 6, 7 en 10.

Bij audits van conformiteitsrapportages wordt gebruik gemaakt van de volgende tools:

 • de SiteImprove-evaluatietool voor de browser Chrome
 • de WAVE-evaluatietool voor de browser Chrome
 • de VoiceOver-schermlezer op Apple-platforms met Apple Safari
 • de Contrast Checker van WebAim
 • een handmatige controle van de code en algemene productkennis

Bestaande en toekomstige klanten kunnen conformiteitsrapportages opvragen via het onderstaande formulier.

Heeft u vragen? Stuur ze naar [email protected].

Een toegankelijkheidsconformiteitsrapport (ACR, Accessibility Conformance Report) opvragen