คำชี้แจงการเข้าถึง OCLC

OCLC มุ่งมั่นที่จะออกแบบให้มีการครอบคลุม และส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นนั้นคือการเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

เรามีฐานผู้ใช้ในระดับชาติและระดับโลก และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึงได้ของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับ แนวทาง WCAG 2.1 สากล, ระดับ AA (คำแนะนำ W3C 05 มิถุนายน 2018), ข้อกำหนดเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้ EN 301 549 สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ICT (มาตรฐานของสหภาพยุโรป, ปรับปรุงเมื่อ 2018) และ ความสามารถในการเข้าถึงได้ในมาตรา 508 ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสภาพปี 1973 ของสหรัฐฯ (ปรับปรุงเมื่อ 2000)

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนั้น OCLC ให้ความสามารถในการเข้าถึงได้ผ่านทางวิธีการที่หลากหลาย:

  • เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้และความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของ OCLC กำลังก้าวหน้าไปสู่การเข้าถึงได้มากขึ้นในด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
  • การประเมินความสามารถในการเข้าถึงได้เป็นระยะๆ

การประเมินความสามารถในการเข้าถึงได้ของเรามีการรายงานผ่านรายงานความสอดคล้องเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้ (Accessibility Conformance Report - ACR) และเป็นไปตามมาตรฐาน Voluntary Product Accessibility Template (VPAT®) VPAT® จะระบุว่าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อยู่ที่ใด, เป็นการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่สนับสนุนมาตรฐานความสามารถในการเข้าถึงได้ต่อไปนี้:

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับรายงานความสอดคล้องเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้ (Accessibility Conformance Report) ของผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อเราที่ accessibility@oclc.org พร้อมระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอข้อมูล