Declaració d'accessibilitat d'OCLC

El compromís d'OCLC consisteix a dissenyar de forma inclusiva i, per tant, posar els productes a disposició de tothom.

Tenim una base d'usuaris nacional i internacional i ens esforcem per millorar contínuament l'accessibilitat dels nostres productes amb un enfocament tant en les Directrius internacionals WCAG 2.1, Nivell AA (Recomanacions W3C de 5 de juny de 2018), els Requeriments EN 301 549 d'accessibilitat per a productes i serveis d'ICT (estàndard de la UE, revisat el 2018) i les directrius d'accessibilitat de la Secció 508 de la Llei de rehabilitació de 1973 dels EUA (revisada el 2000).

Com a part d'aquesta missió, OCLC aborda l'accessibilitat mitjançant un enfocament polivalent:

  • Millorar la conscienciació i el coneixement sobre l'accessibilitat en tot el desenvolupament del producte.
  • Verificar que els productes OCLC progressen amb l'objectiu de ser més accessibles pel que fa al disseny i la tecnologia.
  • Avaluacions d'accessibilitat regulars.

Les nostres avaluacions d’accessibilitat es registren mitjançant els informes de conformitat d’accessibilitat (ACR) i es basen en l’estàndard Plantilla d’accessibilitat de producte voluntària (VPAT®) . El VPAT® indica en quins aspectes els productes són compatibles, parcialment compatibles o no compatibles amb els estàndards d’accessibilitat següents:

Per obtenir informació sobre un Informe de conformitat d'accessibilitat d'un producte, contacteu-nos a l'adreça accessibility@oclc.org i indiqueu-nos els nomes dels productes sol·licitats.