Prohlášení o přístupu do OCLC

OCLC se zavázala k inkluzivnímu designu, který zahrnuje produkty přístupné a dostupné pro všechny.

Věnujeme se zlepšování dostupnosti našich produktů se zaměřením na přizpůsobení úrovně AA podle pokynů W3C pro přístupnost webového obsahu (pokyny WCAG 2.1).

Funkce a známé příležitosti

Uživatelé modernizovaných rozhraní, ať už nových nebo výrazně aktualizovaných a uvolněných do výroby v roce 2020 nebo později, by měli mít možnost:

 • poslouchat většinu obsahu pomocí čtečky obrazovky;
 • zvětšit si obsah až na 200 % beze ztráty obsahu;
 • přepínat zařízení a orientaci beze ztráty obsahu nebo funkčnosti;
 • procházet pomocí asistenčních technologií, jako jsou klávesnice a software pro rozpoznávání řeči.

Uživatelé vyspělých rozhraní spuštěných před rokem 2020 mohou zaznamenat určité nedostatky u některých funkcí, které napomáhají tomu, aby bylo rozhraní lépe přehledné, ovladatelné nebo srozumitelné, pokud se uživatelé spoléhají na asistivní technologie.

Zákazníkům, kteří odebírají služby se značkovými rozhraními, jako je WorldCat Discovery, doporučujeme otestovat výběr barev pomocí nástrojů jako například Accessibility Insights for Web.

Zákaznická podpora

Stávající zákazníci, kteří mají potíže s používáním služeb OCLC za pomoci asistivních nebo adaptivních technologií, se mohou po vyzkoušení řešení obrátit na Podporu ve vaší oblasti.

Trvalé úsilí

OCLC nahlíží na přístupnost z různých úhlů:

 • Pravidelné posuzování přístupnosti
 • Širší možnosti školení pro zaměstnance
 • Zvýšení povědomí a znalostí o přístupnosti v rámci vývoje produktů
 • Ověření, že se produkty OCLC vyznačují čím dál větší přístupností z hlediska designu a technologií.

Soulad s předpisy

Na národní i globální úrovni se zaměřujeme na shodu s WCAG 2.1 úrovně AA, včetně regionálních předpisů, jako je:

Metody posuzování

Společnost OCLC se zavazuje poskytovat všem uživatelům podporu při využívání našich služeb. Důležitým faktorem při vývoji našich produktů je přístupnost. Aktivně vyvíjené funkce jsou před vydáním produkční verze kontrolovány pomocí řady nástrojů, mimo jiné pomocí nástrojů Accessibility Insights for Web, SiteImprove, odečítače obrazovky VoiceOver na počítačích Apple a odečítače obrazovky JAWS na počítačích Microsoft Windows.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti uvádějí dopad na zobrazení nebo stránky podporující klíčové pracovní postupy uživatelů, jakož i na službu jako celek. Prohlášení se týkají shody s doporučeními WCAG 2.1 úrovně A a AA, s kapitolami 3, 5 a 6 článku 508 zákona ADA a s kapitolami 4, 9 a 12 normy EN 301 549. V prohlášeních je uvedeno odůvodnění týkající se kapitol 5, 6, 7 a 10.

Při auditech prohlášení o přístupnosti se využívají následující nástroje:

 • Hodnotící nástroj SiteImprove pro prohlížeč Chrome
 • Hodnotící nástroje WAVE pro prohlížeč Chrome
 • Odečítač obrazovky VoiceOver na platformě Apple s prohlížečem Apple Safari
 • Validátor kontrastu WebAim Contrast Checker
 • Ruční kontrola kódu a obecná znalost produktu

Současní a potenciální zákazníci si mohou vyžádat prohlášení o přístupnosti prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Dotazy posílejte na adresu [email protected].

Vyžádejte si prohlášení o přístupnosti (Accessibility Conformance Report ACR)