Prohlášení o přístupu do OCLC

OCLC se zavázala k inkluzivnímu designu a v rámci něho přístupným produktům pro všechny.

Máme národní a globální uživatelskou základnu a věnujeme se neustálému zlepšování přístupnosti našich produktů se zaměřením na mezinárodní pokyny WCAG 2.1, úroveň AA (doporučení W3C, 5. června 2018), požadavky na přístupnost pro produkty a služby ICT podle EN 301 549 (standard EU, revidovaný v roce 2018) a pokyny pro přístupnost podle oddílu 508 zákona o rehabilitaci z roku 1973 v USA (revidovaný v roce 2000).

V rámci tohoto poslání uplatňuje OCLC u přístupnosti vícebodový přístup:

  • Zvýšení povědomí o přístupnosti a znalosti v průběhu vývoje produktu.
  • Ověření, že produkty OCLC po stránce designu a technologií postupují směrem k větší přístupnosti.
  • Pravidelná hodnocení přístupnosti.

Naše hodnocení přístupnosti jsou vykazována prostřednictvím Zpráv o shodě přístupnosti (ACR) a jsou založena na standardu VPAT® (šablona dobrovolné přístupnosti produktů). VPAT® označuje, kde produkt podporuje, částečně podporuje nebo nepodporuje následující standardy přístupnosti:

Chcete-li získat informace týkající se zprávy o shodě přístupnosti produktů, kontaktujte nás na adrese accessibility@oclc.org s požadovanými názvy produktů.