Oświadczenie o dostępności OCLC

OCLC angażuje się w projektowanie sprzyjające włączeniu społecznemu, a w ramach tego w tworzenie użytecznych i dostępnych produktów dla wszystkich.

Dokładamy wszelkich starań, aby poprawić dostępność naszych produktów, koncentrując się na zgodności z poziomem AA wytycznych W3C dotyczących dostępności treści internetowych (wytycznych WCAG 2.1).

Funkcje i znane możliwości

Użytkownicy zmodernizowanych interfejsów, nowych lub znacząco zaktualizowanych i wprowadzonych do produkcji w 2020 r. lub później, powinni być w stanie:

 • wysłuchać większości materiałów, korzystając z czytnika ekranu;
 • powiększać materiały do 200% bez utraty treści;
 • zmieniać urządzenia i orientację bez utraty treści lub funkcjonalności;
 • nawigować za pomocą technologii wspomagających, takich jak klawiatury i oprogramowanie do rozpoznawania mowy.

Użytkownicy dojrzałych interfejsów wprowadzonych przed 2020 r. mogą napotkać luki w funkcjonalności, które pomagają sprawić, że interfejs będzie postrzegalny, funkcjonalny lub zrozumiały, jeśli korzystają z technologii wspomagających.

Klientów subskrybujących usługi z markowymi interfejsami, takimi jak WorldCat Discovery, zachęca się do testowania wyboru kolorów za pomocą narzędzi, takich jak Accessibility Insights for Web.

Obsługa klienta

Obecni klienci, którzy mają trudności z korzystaniem z usług OCLC z technologią wspomagającą lub adaptacyjną, po wypróbowaniu obejść mogą skontaktować się ze Wsparciem w swoim regionie.

Bieżące działania

OCLC podchodzi do kwestii dostępności w sposób wielopłaszczyznowy:

 • regularne oceny dostępności
 • większe możliwości szkoleniowe dla pracowników
 • zwiększanie świadomości dostępności i wiedzy na jej temat w ramach opracowywania produktów
 • upewnienie się, że produkty OCLC posiadają coraz większą dostępność w zakresie projektu i technologii

Zgodność z przepisami

Koncentrujemy się na zgodności ze standardem WCAG 2.1 poziom AA w ujęciu krajowym i globalnym, w tym na przepisach regionalnych, takich jak:

Metody oceny

OCLC zobowiązuje się do wspierania korzystania z naszych usług przez wszystkich użytkowników. Dostępność jest ważnym czynnikiem podczas opracowywania naszych produktów. Funkcje w aktywnym rozwoju są sprawdzane za pomocą szeregu narzędzi, w tym między innymi Accessibility Insights for Web, SiteImprove, czytnika ekranu VoiceOver na komputerach Apple i czytnika ekranu JAWS na komputerach Microsoft Windows przed wydaniem produkcyjnym.

Raporty zgodności

Raporty zgodności wskazują wpływ na widoki lub strony obsługujące przepływy pracy kluczowych użytkowników, a także całościową obsługę. Raporty obejmują zgodność ze standardem WCAG 2.1 poziomy A i AA; Sekcja 508 ADA, rozdziały 3, 5 i 6; oraz EN 301 549 rozdziały 4, 9 i 12. Uzasadnienie znajduje się w sprawozdaniach dotyczących rozdziałów 5, 6, 7 i 10.

Audyty raportów zgodności wykorzystują następujące narzędzia:

 • Narzędzie oceny SiteImprove dla przeglądarki Chrome
 • Narzędzie oceny WAVE dla przeglądarki Chrome
 • Czytnik ekranu VoiceOver na platformie Apple z Apple Safari
 • Kontroler kontrastu WebAim
 • Ręczny przegląd kodu i ogólna wiedza o produkcie

Obecni i potencjalni klienci mogą zażądać raportów zgodności za pośrednictwem poniższego formularza.

Wyślij pytania na adres [email protected].

Poproś o raport zgodności dostępności (ACR)