Oświadczenie o dostępności OCLC

OCLC angażuje się w projektowanie włączające oraz w jego ramach — w produkty dostępne dla wszystkich.

Posiadamy krajową i ogólnoświatową bazę użytkowników i pragniemy nieustannie poprawiać dostępność naszych produktów, skupiając się zarówno na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.1, Poziom AA (Rekomendacja W3C z 5 czerwca 2018), Wymaganiach dotyczących dostępności produktów i usług teleinformacyjnych EN 301 549 (norma UE, zmieniona w roku 2018), jak i amerykańskich wytycznych dotyczących dostępności w punkcie 508 Ustawy o rehabilitacji z roku 1973 (zmienionej w roku 2000).

W ramach tej misji OCLC stosuje wielowarstwowe podejście do dostępności:

  • zwiększanie świadomości dostępności i wiedzy na jej temat w ramach opracowywania produktów;
  • upewnienie się, że produkty OCLC posiadają coraz większą dostępność w zakresie projektu i technologii;
  • regularne oceny dostępności.

Nasze oceny dostępności raportujemy za pomocą Raportów zgodności dostępności (Accessibility Conformance Reports, ACR) i są one oparte na standardzie Dobrowolnego szablonu dostępności produktów (VPAT®). VPAT® wskazuje, gdzie produkt wspiera, częściowo wspiera lub nie wspiera następujących standardów dostępności:

Aby złożyć zapytanie dotyczące Raportu zgodności dostępności, prosimy o kontakt pod adresem accessibility@oclc.org z podaniem nazw wnioskowanych produktów.