Polityka w zakresie praw autorskich

© Copyright 2024 OCLC, Inc.

6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395 USA

Użytkownikom OCLC niniejszym udziela się zgody na powielanie tej publikacji do użytku wewnętrznego. Powielanie większych części tej publikacji musi zawierać informację o prawach autorskich OCLC.

Nazwy produktów i usług są znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

Jak cytować stronę internetową OCLC

Oto sugerowany format cytowania treści z naszej strony internetowej w swojej pracy:

„[Tytuł strony]” www.oclc.org.
© 2024 OCLC
[Data odwołania do strony]
< [Pełny adres URL] >.

Przykład:

„Przywództwo OCLC” www.oclc.org
© 2024 OCLC
19 stycznia 2024
.