Powiadomienie dotyczące plików cookie OCLC

Wersja: 3 marca 2020 r.

Niniejsze powiadomienie dotyczy stron internetowych OCLC, na których znajduje się link do tego powiadomienia. Uzupełnia ono naszą Politykę prywatności. OCLC może okresowo publikować aktualizacje tego powiadomienia. Strony internetowe OCLC mogą zawierać linki do innych stron. Ta informacja o plikach cookie nie ma zastosowania do linkowanych stron internetowych. Wszelkie odniesienia do OCLC w niniejszym powiadomieniu o plikach cookie dotyczą firmy OCLC, Inc. i jej oddziałów na całym świecie, w tym OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG i OCLC S.r.l.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to plik tekstowy pobierany na urządzenie użytkownika (np. komputer czy smartfon) podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych. Odgrywają one ważną rolę w pomaganiu OCLC w zwiększaniu użyteczności i wydajność naszych stron internetowych i w podnoszeniu jakości korzystania z nich. OCLC wykorzystuje pliki cookie, aby zapamiętać preferencje użytkownika, usprawnić działanie stron internetowych (zapewniając poprawne wyświetlanie treści i poprawny układ witryny), gromadzić informacje o korzystaniu ze stron oraz w celu poprawy wrażeń osób odwiedzających witrynę.

Plik cookie może być sesyjnym lub trwałym plikiem cookie. Sesyjny plik cookie to tymczasowy plik, który jest usuwany, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę internetową. Trwały plik cookie to plik, który jest przechowywany na urządzeniu użytkownika przez określony czas po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie mogą pochodzić od stron pierwszych lub od stron trzecich. Własny plik cookie to plik od firmy OCLC i jej podmiotów stowarzyszonych. Plik cookie strony trzeciej to plik pochodzący od innej firmy. Pliki cookie stron trzecich mogą zawierać pliki cookie od firm zajmujących się analizą danych lub z mediów społecznościowych.

Pliki cookie, które można pobrać na urządzenie z naszych stron internetowych, obejmują zarówno pliki cookie własne, jak i stron trzecich. Te pliki cookie mogą być sesyjnymi lub trwałymi plikami cookie. Zobacz poniższą sekcję „Jakiego typu pliki cookie wykorzystuje OCLC?”, aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, które można pobrać na urządzenie z naszych stron internetowych.

Czy mogę odrzucić obsługę plików cookie?

Nie trzeba akceptować wszystkich plików cookie używanych przez nasze strony internetowe. Za pośrednictwem Centrów preferencji plików cookie użytkownik może zaktualizować swoje preferencje dotyczące korzystania z plików cookie. Dostęp do centrów preferencji plików cookie można uzyskać poniżej w sekcji „Jakiego typu pliki cookie wykorzystuje OCLC?”.

Niektóre pliki cookie są absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W przypadku braku akceptacji korzystania z niektórych plików cookie, użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych. Niektóre funkcje naszej witryny mogą wykorzystywać więcej niż jeden rodzaj plików cookie. Brak akceptacji jednego rodzaju pliku cookie może spowodować brak możliwości korzystania z funkcji, nawet jeśli zaakceptowano inne pliki cookie powiązane z daną funkcją.

Można także dostosować ustawienia przeglądarki internetowej, aby usunąć zapisane pliki cookie, odrzucić je lub w inny sposób wybrać preferencje dotyczące korzystania z nich.

Jakiego typu pliki cookie wykorzystuje OCLC?

OCLC klasyfikuje pliki cookie na pięć kategorii: pliki cookie ściśle niezbędne, pliki cookie związane z wydajnością, pliki cookie związane z funkcjonalnością, pliki cookie ukierunkowane na określony cel i pliki cookie z mediów społecznościowych. Poniżej znajduje się lista plików cookie, które zaklasyfikowaliśmy dla naszych stron internetowych:

W przypadku plików cookie stron trzecich podajemy nazwę firmy, jej stronę internetową lub obie te informacje. W przypadku trwałych plików cookie podawane są informacje na temat ważności tych plików. Cookiepedia to wykorzystywane przez nas źródło informacji o niektórych używanych przez nas ciasteczkach. Takie informacje mogą zawierać szczegółowe dane, takie jak nazwa firmy, nazwa strony internetowej, czas ważności plików i opis.

Powyższa lista będzie aktualizowana po zakończeniu dodatkowych skanów i klasyfikacji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z plików cookie na naszych stronach internetowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Dane osobowe

OCLC może otrzymywać dane osobowe użytkownika za pomocą plików cookie. Dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam też przechowywane. Polityka prywatności OCLC opisuje m.in. jakie informacje gromadzi OCLC, a także w jaki sposób są one wykorzystywane i ujawniane. Należy zapoznać się z sekcją „Użytkownicy międzynarodowi”, aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych, praw, które użytkownik może mieć na mocy obowiązujących przepisów oraz tego, jak dochodzić takich praw.

Google Analytics

Niektóre z naszych stron internetowych używają narzędzia Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Powyższa lista zawiera informacje na temat plików cookie. Firmy Google i OCLC uzyskują adresy IP dzięki narzędziu Google Analytics. Ten proces może obejmować przesyłanie adresów IP do Stanów Zjednoczonych i przechowywanie ich tamże. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na niniejszej stronie Google.

Uzupełnienie do kalifornijskiej ustawy o sygnałach „nie śledzić"

Niektóre przeglądarki internetowe mogą dawać możliwość włączenia funkcji „nie śledzić", która wysyła sygnały do odwiedzanych stron internetowych, wskazując, że użytkownik nie chce, aby śledzone były jego działania online. Przeglądarki z włączoną funkcją „nie śledzić" wciąż mogą akceptować pliki cookie. W tej chwili nie odpowiadamy na sygnały „nie śledzić”.