OCLCs meddelande om cookies

Reviderad: 3 mars 2020

Detta meddelande gäller för OCLC:s webbplatser som visar en länk till detta meddelande. Det kompletterar vår Sekretesspolicy. OCLC kan vid behov lägga ut uppdateringar av detta meddelande. OCLC:s webbplatser kan ha länkar till andra webbplatser. Detta cookie-meddelande gäller inte dessa länkade webbplatser. "OCLC" och "vi" i detta cookie-meddelande innefattar OCLC, Inc. och dess globala dotterbolag, såsom OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG, och OCLC S.r.l.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som laddas ner på din enhet (t.ex. en dator eller smartphone) när du besöker en av våra webbplatser. De har en viktig roll genom att hjälp OCLC att utöka användbarheten och prestanda för våra webbplatser och din upplevelse när du använder dem. OCLC använder cookies för att minnas dina inställningar, få våra webbplatser att fungera mer effektivt (t.ex. genom att arrangera innehållet och layouten på våra webbplatser), samla in information om hur våra webbplatser används och förbättra hur besökare upplever dem.

En cookie kan antingen vara en sessions-cookie eller en konstant cookie. En sessions-cookie är en tillfällig cookie som raderas från din enhet när du stänger webbläsaren. En konstant cookie är en cookie som fortsätter att finnas på din enhet under en bestämd tid efter att du stänger webbläsaren.

Cookies kan också vara förstaparts eller tredjeparts cookies. En förstaparts-cookie är en cookie direkt från OCLC och dess dotterbolag. En tredjeparts-cookie är en cookie från ett annast företag. Tredjeparts-cookies kan till exempel vara cookies från företag inom dataanalys och sociala medier.

De cookies som kan komma att laddas ner på din enhet från våra webbplatser kan vara både förstaparts- och tredjeparts-cookies. Dessa cookies kan vara sessions- eller konstanta cookies. Se avsnittet "Vilka typer av cookies används av OCLC?" nedan för mer information om de olika typer av cookies som kan komma att laddas ner på din enhet från våra webbplatser.

Kan jag avvisa cookies?

Du är inte tvungen att acceptera alla cookies som används av våra webbplatser. Du kan använda våra Cookie-inställningscentra för att uppdatera dina inställningar för hur cookies används. Du kan få åtkomst till tillgängliga Cookie-inställningscentra via länkarna i "Vilka typer av cookies används av OCLC?" below.

Vissa cookies är absolut nödvändiga för våra webbplatsers prestanda. Om du väljer att inte acceptera vissa cookies kan du kanske inte använda vissa funktioner på våra webbplatser. Vissa funktioner på våra webbplatser kan tänkas använda mer än en typ av cookies. Om du väljer att inte acceptera en typ av cookies kan det leda till att du inte kan använda en funktion även om andra cookies kopplade till den funktionen accepteras.

Du kanske också kan anpassa inställningarna på din webbläsare så att sparade cookies raderas, att cookies avvisas eller att du väljer andra inställningar för användningen av cookies.

Vilka typer av cookies använder OCLC?

OCLC klassificerar cookies i fem kategorier: Strikt nödvändiga cookies, Prestanda-cookies, Funktionella cookies, Målinriktade cookies och Sociala media-cookies. För att se en lista över de cookies som vi har klassificerat för våra webbplatser, se följande:

För tredjeparts cookies, anger vi företagets namn, dess webbplats eller båda. För aktiva cookies ges information om hur länge cookies finns kvar. Vi använder Cookiepedia som källa för information om vissa av de cookies vi använder. Denna information kan innefatta information såsom företagets namn, webbplats, aktiv tid och beskrivning.

Listan ovan kommer att uppdateras när ytterligare skanningar och klassificeringar är färdiga. Om du har frågor om användningen av cookies på våra webplatser, e-posta till: [email protected]

Personuppgifter

OCLC kan få dina personuppgifter genom att använda cookies. Personuppgifter kan föras över till och förvaras i USA. OCLC's Sekretesspolicy beskriver vilken information OCLC samlar in, hur informationen används och yppas, samt annan information. Se avsnittet "Internationella användare" för mer information om dataöverföring, rättigheter du har enligt tillämplig lagstiftning, och hur du utövar dina rättigheter.

Google Analytics

Vissa av våra webbplatser använder Google Analytics. Google Analytics använder cookies. Se cookielistorna ovan som beskriver dessa cookies, om tillämpligt. Google och OCLC får IP-adresser genom att Google Analytics används. Detta kan innefatta överföring och förvaring av IP-adresser i USA. Mer information om Google Analytics fås från Google här.

California Do Not Track Disclosure

Vissa webbläsare kan ge dig möjlighet att aktivera funktionen "spåra inte" som skickar signaler till de webbplatser du besöker och indikerar att du inte vill att dina online-aktiviteter ska spåras. Webbläsare med en funktion för "spåra inte" aktiverad kan ändå acceptera cookies. OCLC reagerar för närvarande inte på signaler för "spåra inte".