OCLC, INC. SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad: 1 september 2021

OBSERVERA AND DEN HÄR DELEN AV POLICYN GÄLLER OCLC OCH DESS WEBBASERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER. SE NEDAN ELLER KLICKA HÄR FÖR MER INFORMATION OM SEKRETESSREGLER FÖR VÄRDTJÄNSTER SOM ERBJUDS GENOM OCLC:s INSTITUTIONSKUNDER.

OCLC är ett globalt bibliotekssamarbete som syftar till att göra information mer tillgänglig och användbar för personer runt om i världen, samtidigt som det minskar kostnaderna för våra medlemsinstitutioner (OCLC:s "Kunder"). OCLC, Inc. och dess globala dotterbolag, såsom OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG och OCLC S.r.l. (gemensamt "OCLC" eller "vi") har åtagit sig att skydda din integritet och uppmanar dig att läsa denna sekretesspolicy ("policy") för att förstå våra datahanteringsmetoder.

Denna policy gäller information vi erhåller från och om personer som interagerar direkt med OCLC, inklusive via våra webbplatser, produkter, program och tjänster (kollektivt "Tjänsterna") och på annat sätt. Det gäller inte anställda på OCLC, information som vi samlar genom forskningsstudier eller information som samlats in av våra institutionskunder via abonnemangsbaserade eller värdprodukter och tjänster. För information om OCLC:s värdprodukter och tjänster, se avsnittet VÄRDTJÄNSTER nedan.

Då och då kan vi uppdatera denna policy och den här sidan samt visa datum för den senaste uppdateringen högst upp på sidan. Vi meddelar dig om förändringar vad gäller hur vi behandlar information genom att lägga ut uppgifter på vår webbplats. Vi vill uppmana dig att regelbundet gå in och granska denna policy så att du alltid vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den och med vilka vi delar den.

Vi vill alltid hjälpa dig. Om du har några frågor, kontakta oss via [email protected].

Hur samlar vi in information?

Vi kan samla information från eller om dig från följande källor:

 • Från dig när du interagerar med den här webbplatsen och andra webbplatser som tillhör OCLC där denna sekretesspolicy publiceras (gemensamt "Websites"),
 • Från dina andra interaktioner med OCLC, inklusive, men inte begränsat till, information som du tillhandahåller när du interagerar med OCLCs kundservice eller OCLCs kundsupport, eller när du deltar i en utbildning eller ett evenemang sponsrat av OCLC (personligen eller via nätet),
 • Från din dator, annan enhet eller webbläsare, inklusive information som samlats in automatiskt eller genom att använda tekniker som cookies, webbserverloggar och webb-beacons, såsom diskuteras nedan,
 • Från dig och/eller våra medlemsinstitutioner när du interagerar med OCLC på uppdrag av en institution eller i samband med ditt OCLC-medlemskap, inklusive om du representerar en av våra medlemmar som representant för OCLC Regional eller Global Council, eller på annat sätt deltar i medlemserbjudanden eller evenemang ordnade av OCLC,
 • Från dig när du interagerar med vårt spårningssystem eller lämnar information till OCLC för att få information om nya jobbannonser, gör förfrågningar om tjänster eller ansöker om anställning på OCLC (observera att detta inte gäller för nuvarande OCLC-anställda , som lyder under vår interna policy för anställdas dataskydd), 
 • Från OCLC eller webbplatser från tredje part, inklusive sociala media och tävlingar på mikrosajter, enkäter, plattformar för sociala media och reklaminlägg.
 • Från tredje part som du har gett behörighet att dela sådan information med oss.
 • Om du registrerar dig för och tar emot tjänster via ett användarkonto som du fått av OCLC, får vi också den information du väljer att dela.

Vi kan också få information från tredje partskällor och kombinerar den med information som vi mottar från de källor som beskrivs i denna sekretesspolicy och använder den för de syften som anges nedan.

Vilken information samlar vi in?

OCLC samlar information så som beskrivs nedan. När vi behöver viss information från användarna beror det på att sådan information är relevant för ett visst syfte. All information du ger oss, som inte identifieras som obligatorisk, är dock frivillig. Du kan välja om du ska ge oss den slags information som beskrivs nedan, men vi kanske inte kan betjäna dig så effektivt, erbjuda dig alla våra tjänster eller behandla din ansökan om du väljer att inte dela viss information med oss.

Vi kan samla in följande information:

 • Kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer och e-post,
 • Kontonformation, såsom användarnamn, lösenord, kontonummer, och inställningar,
 • Profilinformation, såsom foton, intressen och all annan information du lägger in,
 • Yrkesinformation, såsom utbildning, anställningar och referenser,
 • Kommunikationsinformation, såsom information i den kommunikation (t.ex. e-post, telefon, skriftväxling) vi har med dig,
 • Användargenererad information, såsom favoritbibliotek, sparade sökningar, listor, taggar, kommentarer, recensioner och inlägg,
 • Enhets- och webbläsarinformation, såsom enhetens IP-adress och information om vilket slags enhet och webbläsare du använder, En del av våra tjänster, inklusive WorldCat.org, kan också använda din IP-adress för att få en geografisk lokalisering i syfte att ge dig tjänsterna (t.ex. för att visa objekt på närliggande bibliotek),
 • Användningsinformation, såsom de webbsidor du besöker, det innehåll du visar och söktermer du använder,
 • Transaktionsinformation, såsom faktureringsposter, användningsuppgifter, betalningar för tjänster eller tillhörande tjänster.
 • Interaktioner på sociala medier, till exempel "följa", "gilla", lägga upp till eller interagera med, nämna eller tagga till våra konton på sociala medier, såsom Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram och SnapChat.

Vi kan kombinera information om dig med information från andra källor, inklusive tredje parts och offentliga källor, till exempel information från medlemsinstitution(er) till vilka du kanske är ansluten.

Vi kan också samla in ytterligare information från eller om dig gällande specifika produkter och tjänster. Se de specifika produkterna och tjänsterna nedan för mer information.

Om du ger oss personlig kontaktinformation om en annan person, till exempel för att ge en referens för en platsansökan, är det ditt ansvar att se till att den personen är medveten om och godkänner att du ger ut hans/hennes kontaktinformation.

Hur använder vi din information?

Vi kan använda din information på ett flertal sätt, såsom:

 • Förse dig med tjänster,
 • Utvärdera, förbättra, stödja och uppdatera våra tjänster.
 • Kommunicera med dig om våra tjänster,
 • Behandla din platsansökan (t.ex. matcha dina kunskaper, erfarenheter och utbildning med de specifika roller som OCLC erbjuder),
 • Kommunicera med dig om rekryterings- och anställningsprocessen, schemalägga och genomföra intervjuer och bedömningar,
 • Genomföra bakgrundskontroller, enligt vad som krävs eller är juridiskt tillåtet enligt tillämpliga lokala lagar,
 • Möjliggöra enkäter, kampanjer, tävlingar, evenemang och aktiviteter,
 • Möjliggöra ett öppet forum eller recensioner,
 • Genomföra marknadsåtgärder,
 • Registrera ett konto och verifiera användare av våra system,
 • Driva våra webbplatser och anpassa innehållet,
 • Tillhandahålla utbildning eller annat informationsmaterial,
 • Verifiera deltagande i kurser,
 • Gör det möjligt för dig att kommunicera med andra medlemsinstitutioner,
 • Efterfölja legala skyldigheter, upprätthålla interna register och lösa eventuella tvister,
 • Granska användningen av tjänsterna,
 • Skydda våra rättigheter och vår egendom samt andra användares rättigheter och egendom.

I vissa fall kan OCLC komma att kombinera personuppgifter som du har lämnat till oss med information som vi samlar in via våra webbplatser och information som samlats in från andra källor, såsom sociala medier som tillhör en tredjepart. Vi behandlar dessa uppgifter för att uppdatera, utöka och analysera våra befintliga marknadsföringsuppgifter, identifiera nya kunder, skapa mer skräddarsydd annonsering eller webbplatsupplevelser och skicka marknadsföringsmejl.

Vi kan komma att använda automatiska processer för att göra reklam mer relevant för dig.

Vi kanske också använder din information på ett anonymiserat eller samlat sätt.

Rättslig grund för behandling

Vi använder den här personliga informationen för de legitima intressen som angetts ovan, för att uppfylla de kontrakt vi ingår med dig eller med våra institutionskunder samt enligt lag. Om vi använder samtycke som rättslig grund för att behandla din information kommer vi att söka separat samtycke för sådan användning. Om OCLC identifierar ett nytt syfte utöver de angivna syften som listas ovan, uppdaterar vi denna policy och tillhandahåller annat lämpligt meddelande utifrån vad som som krävs enligt lag.

Med vem delar vi din information?

Vi kan komma att dela din information med följande kategorier av mottagare:

 • Tjänsteleverantörer som är tredje part. OCLC har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer och enskilda personer som agerar på vårt uppdrag. Exempel på sådana tredjepartsleverantörer inkluderar, men är inte begränsade till, evenemangssamordnare, säljare som genomför enkäter, webbinarier och marknadskommunikation via e-post, betalningsoperatörer och analysleverantörer. Sådana parter har tillgång till din information enligt vad som behövs för att slutföra sina uppgifter.
 • Partnerorganisationer Om vi samarbetar med en angiven partner för ett visst evenemang, delar vi registreringsinformation med denna samarbetspartner. Vi delar också registreringsinformation med organisationer som har bidragit till kurser eller webbinarier. Dessa organisationer nämns i kurskatalogen.
 • Plattformar för sociala media Några av tjänsterna använder integrerad funktionalitet för sociala media vilket gör att du enkelt kan dela visst innehåll på olika sociala media. När du använder en tjänst som tillhandahåller integrerad funktionalitet för sociala media kan information delas med dessa sociala media, oberoende av om du är registrerad användare av en plattform för sociala media eller inte. För ytterligare information, se de olika sekretesspolicyerna och användarvillkoren för dessa plattformar för sociala media.
 • Angående medlemskap Vi kan komma att avslöja viss information om personer anslutna till OCLC:s medlemsinstitutioner till andra medlemsinstitutioner eller till regionala eller globala rådsmedlemmar för att uppfylla våra skyldigheter med avseende på medlemskap i OCLC och att låta medlemmar dra full nytta av medlemskapet.
 • Angående platsansökningar Vi kan vid behov komma att dela din personliga information med auktoriserad OCLC företagspersonal och dotterbolags HR-personal, liksom tredje part som handlar på vårt uppdrag, nämligen de som (i) utför rekryteringstjänster, såsom referenskontroller, intervjuplanering, ansökningsspårning och anställningsundersökningar; och (ii) tillhandahålla IT-tjänster, såsom värd- och molnleverantörer.
 • Uppfyllande av legala krav Vi kan komma att avslöja din information, utifrån vad vi finner lämpligt och utan föregående meddelande, till brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga myndigheter för att efterfölja lagar, förordningar, utredningar, lagenliga rättsprocesser eller andra liknande förfrågningar.
 • Skyddande av OCLC och andra Vi kan komma att avslöja din information för att upptäcka och förebygga bedrägerier, för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal, eller för att skydda våra, dina och andras rättigheter, egendomar och säkerhet.
 • Affärstransaktioner I händelse av sammanslagning, förvärv, konkurs, omorganisation, konsolidering, försäljning av tillgångar eller annan affärstransaktion kan OCLC komma att avslöja eller överföra din information.
 • Dotterbolag till OCLC Vi kan komma att dela din information med våra dotterbolag för de ändamål som anges i denna policy.
 • Allmänheten och andra medlemmar Vi tillåter dig att publicera på offentliga delar av våra tjänster, till exempel via WorldCat.org och OCLC Community Center. Du bör vara medveten om att all information du lägger in på ett offentligt forum, till exempel offentligt innehåll på WorldCat.org eller Community Center, kommer att vara tillgänglig för allmänheten i realtid. Du kan också välja att göra vissa delar av din profilinformation offentlig eller privat via funktionerna "Min profil" och vissa tjänster. De delar av din profil som du offentliggör kommer att vara tillgängliga för annan användning av den tjänsten (till exempel för användare av WorldCat.org eller WebJunction), samt
 • statliga och kommunala bibliotek. För vissa tjänster från OCLC (t.ex. WebJunction), delar vi registreringsinformation med stödjande statliga bibliotek för fortbildning.

Dessa tredje parter är inte behöriga att använda eller avslöja information utom för vad som krävs för att kunna utföra tjänster åt oss enligt en avtalsförpliktelse eller för att uppfylla legala krav. OCLC kräver att sådana tredje parter följer gällande lagar och föreskrifter för dataskydd och att de godkänner och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information.

Cookies och andra spårningstekniker

För information om hur OCLC använder cookies och annan spårningsteknik och beteendemässig annonsering, klicka här.

Externa länkar

Webbplatserna innehåller länkar till andra sajter. Sådana länkar innebär inte att OCLC godkänner eller garanterar produkter, information eller rekommendationer från tredje part. Observera att OCLC inte tar ansvar för den sekretesspraxis som råder för sådan tredje parts webbplatser eller programvaror. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats eller programvara som samlar information om dig. Denna policy gäller endast information som samlats in via OCLC Services.

Tredje parts sociala insticksprogram

Våra tjänster kan ha integrerade sociala plugins från tredje part, och användningen av sådana plugins resulterar i insamling av data av OCLC och kan leda till att den berörda tredje parten registrerar dina interaktioner också. Om du till exempel delar våra inlägg kan ett tredje parts plugin resultera i att tredje part samlar information om din tillgång till våra tjänster.

Säkerhet

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att din information skyddas och för att förlust, missbruk eller ändring av denna information förhindras. Vi använder rimliga säkerhetsförfaranden för skydd mot otillåten eller olaglig tillgång, behandling, avslöjande, ändring, radering eller oavsiktlig förlust av dina personuppgifter. Vi begränsar tillgången till och användningen av dina personuppgifter till behöriga personer och betrodda tredje parter som har ett rimligt behov av att känna till informationen för att utföra vår affärsverksamhet och som är bundna av sekretessförpliktelser.

Du är också ansvarig för ditt kontos säkerhet. Till exempel är ditt lösenord en del av vårt säkerhetssystem, och det är därmed ditt ansvar att skydda det. Dela inte ditt lösenord med någon tredje part. Om ditt lösenord är äventyrat bör du ändra det omedelbart och kontakta oss.

Sparande av data

Vi kommer att bevara din information så som rimligt nödvändig för att uppfylla syftet för vilket information samlas in enligt den här policyn, och så länge som det behövs för kontraktets uppfyllande mellan dig och oss, om det finns något, samt följa gällande legala, lagstadgade eller föreskrivna skyldigheter att bevara uppgifterna. Till exempel, när det krävs enligt krav för skattelagstiftning, handel och företag, avtal eller tvister.

När vi inte längre behöver din information för våra syften eller juridiska skyldigheter kommer vi att förstöra, ta bort eller radera den informationen eller konvertera den till anonym form.

Barn

Vi förstår vikten av att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda barns integritet och säkerhet när de använder våra tjänster. Våra tjänster är inte avsedda för barn under 13 år.

Om vi får kännedom om att vi har samlat information för ett barn under 13 år eller motsvarande lägsta ålder beroende på nationella lagar, kommer vi att vidta åtgärder för att radera informationen från våra register. Meddela oss om du vet att vi har samlat in information om ett barn under 13 år så att vi kan ta bort informationen.

Dina val

Hur man väljer bort marknadsföring

För att avstå från att ta emot reklammeddelanden från oss, vänligen skicka e-post till oss på [email protected] med din förfrågan.

Åtkomsträttigheter till information

Om du har frågor om den information som samlats in om dig, om du vill uppdatera eller göra ändringar i din information, eller är orolig över att din information är felaktig eller ofullständig, kontakta [email protected]. Vi kommer att besvara rimliga förfrågningar.

Observera att all information som du lagt in offentligt, till exempel kommentarer om OCLC Community Center, kan fortsätta att vara offentligt tillgänglig även efter att ditt konto har avslutats. Dessutom indexeras offentliga webbplatser såsom Community Center av sökmotorer och kan publiceras som sökresultat. OCLC har ingen kontroll över praxis hos sökmotorer från tredje part.

California Consumer Privacy Act från 2018 och California Privacy Rights Act från 2020

California Consumer Privacy Act från 2018 ("CCPA") och California Privacy Rights Act från 2020 (“CPRA”) gäller inte för OCLC. OCLC är inte ett företag eller en tjänsteleverantör (så som dessa termer definieras av CCPA och CPRA). OCLC, Inc. är en ideell organisation utan aktieägare eller andra ägare. Dess globala dotterbolag gör inte affärer i Kalifornien och agerar inte heller som en tjänsteleverantör för ett företag.

Internationella användare

OCLC är en global organisation och kan överföra, lagra, använda och behandla din personliga information i andra länder än ditt hemland, inklusive i USA och andra länder där OCLC har verksamma dotterbolag.

Om information överförs från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") eller Storbritannien till ett land utanför EES/Storbritannien, har OCLC gällande standardavtalsklausuler (inklusive standardavtalsklausuler såsom tillämpliga och godkända av Storbritanniens utrikesminister) för att säkerställa att sådan personlig information har det nödvändiga skyddet enligt EU/Storbritannien och andra EES-länders dataskyddslagar. Kontakta oss om du vill få en kopia av OCLC:s standardavtalsklausuler.

Följande skyddsåtgärder och rättigheter gäller också för insamling, användning och avslöjande (hantering) av personuppgifter från EES/Storbritannien. Alla termer som inleds med versaler i avsnittet om rättigheter i EU/Storbritannien nedan definieras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, inklusive sådana som ändrats och införda i brittisk lag. För att utnyttja någon av dessa rättigheter, kontakta [email protected] eller använd den information som finns i nästa avsnitt under "Kontakt".

Dina sekretessrättigheter i EU/Storbritannien

Med förbehåll för vissa undantag och begränsningar har invånare i EU/Storbritannien följande datarättigheter:

Åtkomst

Du har rätt att få bekräftelse från oss om dina personuppgifter är behandlade, viss information om behandlingen och en kopia av dina personuppgifter.

Korrigering

Du har rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter och att få ofullständiga uppgifter kompletterade.

Vägran

När vi behandlar personuppgifter med anledning av legitima intressen har du rätt att vägra att dina personuppgifter behandlas på grund av din speciella situation, utom i de fall där lagbestämmelser uttryckligen tillåter behandlingen. Dessutom har du rätt att när som helst vägra om dina personuppgifter ska behandlas för direktreklam.

Överföring

Du får ta emot personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att skicka det till andra datahanterare. Denna rätt gäller endast om behandlingen är baserad på ditt samtycke eller ett kontrakt och den utförs med automatiska medel.

Begränsning

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om (i) du bestrider riktigheten av dem - under en period då vi måste verifiera din begäran; (ii) behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dem och istället begär begränsning; (iii) vi behöver dem inte längre, men du berättar för oss att du behöver dem för att etablera, utöva eller försvara en rättslig begäran; eller (iv) du motsätter dig behandlingen baserat på ett offentligt eller legitimt intresse - under en period då vi måste verifiera din begäran.

Radering

Du kan begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka vi har samlat in dem, om du har återkallat ditt samtycke och ingen annan rättslig grund för behandlingen finns, om du invänder och inga övergripande legitima skäl för behandlingen finns, om behandlingen är olaglig, eller borttagning krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Rätt att lämna in ett klagom¨ål

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, speciellt i den medlemsstat i EU där du är bosatt eller i Storbritannien, eller på den plats där problemet som är föremål för klagomålet inträffade.

Rätt att vägra eller återkalla ett samtycke

Observera att om vi ber om ditt samtycke till viss behandling har du rätt att vägra att ge ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan några negativa konsekvenser. Lagligheten för eventuell behandling av dina personuppgifter som inträffade före återkallandet av ditt samtycke påverkas inte.

Kontakt

Om du har några frågor angående vår policy, vänligen kontakta [email protected] eller skriv till:

OCLC, Inc.
ATTN: Legal/Privacy Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
USA

Användare i EU/Storbritannien kan kontakta vår dataskyddsansvariga på:

[email protected]

eller skriva till:
OCLC, Inc.
ATTN: Data Protection Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
USA

Värdprodukter och tjänster

Om du använder en OCLC-produkt eller tjänst som tillhandahålls av ett av våra medlemsinstitut (OCLC:s kunder) som prenumeration eller värdtjänst ("Värdtjänster"), hänvisas du till din institutions sekretesspolicy för information om hur institutet samlar in, använder och delar din information.

Tänk på att våra produkter är anpassningsbara. Varje medlemsinstitution kan välja vilka värdtjänster (eller delar därav) som den använder, vilka data den samlar in och hur dessa data används och delas. Se din institutions sekretesspolicy för information som är specifik för din institution.

Som en tjänsteleverantör till våra kunder kan OCLC ta emot information från eller om dig när en kund som du interagerar med tillhandahåller tjänster till eller för dig med hjälp av en av OCLC:s värdtjänster. Vi använder denna information för att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Dessutom tillåter våra kunder att vi spårar vissa användningsdata för dessa värdtjänster. Vi samlar in och använder dessa data för våra egna produktförbättringar. Vi övervakar också våra värdtjänster för att upptäcka bedrägerier och andra säkerhetsfrågor, samt för att dokumentera krav på uppkopplingstider med våra kunder.

Våra värdtjänster innefattar: Integrerade bibliotekssystem såsom produktsviterna för WorldShare Management Services (WMS), OLIB, LBS och Bibliotheca; identifieringshanteringssystem såsom AUTHOS och ELDAP; produkter för lån mellan bibliotek såsom WorldShare Interlibrary Loan, Tipasa och ILLiad; Discovery-produkter såsom WorldCat Local, WorldCat Discovery och FirstSearch samt ett flertal andra värdtjänster såsom EZproxy, CONTENTdm, QuestionPoint och Wise. Det här är en lista med exempel på värdtjänster, och de kan komma att ändras.