OCLC, INC. OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2021

TA CZĘŚĆ OŚWIADCZENIA MA ZASTOSOWANIE DO OCLC ORAZ JEJ PRODUKTÓW I USŁUG INTERNETOWYCH. PLEASE SEE BELOW OR CLICK HERE FOR MORE INFORMATION REGARDING PRIVACY PRACTICES RELATING TO HOSTED SERVICES OFFERED THROUGH OCLC INSTITUTION CUSTOMERS.

OCLC to globalna spółdzielnia biblioteczna, której celem jest uczynienie informacji bardziej dostępnymi i użytecznymi dla ludzi na całym świecie, zmniejszając jednocześnie koszty naszych instytucji członkowskich („Klientów” OCLC). OCLC, Inc. i jej oddziały na całym świecie, w tym OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG i OCLC S.r.l. (łącznie „OCLC” lub „my”) zobowiązują się do ochrony prywatności użytkownika i zachęcają go do przeczytania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności („Oświadczenia”) w celu zrozumienia naszych praktyk postępowania z danymi.

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do informacji, które uzyskujemy od i na temat osób mających bezpośredni kontakt z OCLC, w tym za pośrednictwem naszych stron internetowych, produktów, programów i usług (zwanych łącznie „Usługami”) i w inny sposób. Nie dotyczy to pracowników OCLC, informacji, które gromadzimy za pośrednictwem badań naukowych, ani informacji zbieranych przez naszych klientów instytucjonalnych za pośrednictwem produktów i usług opartych na subskrypcji lub hostingu. Informacje dotyczące produktów i usług hostowanych przez OCLC znajdują się w punkcie HOSTED SERVICES poniżej.

Okresowo możemy aktualizować to oświadczenie i tę stronę oraz wskazywać datę ostatniej aktualizacji u góry strony. O zmianach w sposobie postępowania z informacjami będziemy powiadamiać poprzez umieszczenie informacji na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do okresowego sprawdzania i przeglądania tego oświadczenia, aby zawsze wiedzieć, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy.

Jesteśmy tu, aby pomagać. W razie pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected].

Jak gromadzimy informacje?

Możemy zbierać informacje od lub o użytkowniku z następujących źródeł:

 • Od użytkownika podczas interakcji z tą stroną internetową i innymi stronami internetowymi będącymi własnością OCLC, na których zamieszczane jest to oświadczenie o ochronie prywatności (łącznie zwanymi „stronami internetowymi”);
 • Za pośrednictwem innych interakcji z OCLC, w tym, między innymi, informacje podawane podczas interakcji z usługami OCLC lub obsługą klienta OCLC, lub podczas udziału w sponsorowanym przez OCLC szkoleniu lub wydarzeniu (osobiście lub wirtualnie);
 • Za pośrednictwem komputera, urządzenia lub przeglądarki internetowej, w tym informacje zbierane automatycznie lub przy użyciu technologii takich jak pliki cookie, logi serwera WWW i sygnały nawigacyjne, jak opisano poniżej;
 • Od użytkownika i/lub naszych instytucji członkowskich, gdy użytkownik kontaktuje się z OCLC w imieniu instytucji lub w związku z członkostwem w OCLC, w tym jeśli reprezentuje jednego z naszych członków jako regionalny przedstawiciel OCLC lub globalny przedstawiciel rady lub gdy w inny sposób uczestniczy w możliwościach członkostwa lub wydarzeniach OCLC;
 • Od użytkownika, gdy korzysta on z naszego systemu śledzenia kandydatów lub przekazuje informacje do OCLC w celu otrzymywania informacji o nowych ofertach pracy, składania zapytań o oferty pracy lub ubiegania się o stanowisko w OCLC (proszę zwrócić uwagę, że nie dotyczy to obecnych pracowników OCLC, którzy podlegają wewnętrznym Zasadom ochrony danych osobowych pracowników OCLC); 
 • Za pośrednictwem witryn OCLC lub witryn stron trzecich, w tym witryn mediów społecznościowych i mikrowitryn loterii, ankiet, platform mediów społecznościowych i zgłoszeń do promocji;
 • Od stron trzecich, które zostały upoważnione do udostępniania nam takich informacji;
 • Rejestrując się i otrzymując usługi poprzez konto użytkownika dostarczone przez OCLC, użytkownik otrzymuje również informacje, które decyduje się on udostępnić.

Możemy również otrzymywać informacje ze źródeł zewnętrznych i łączyć je z informacjami, które otrzymujemy ze źródeł opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i wykorzystywać je do celów określonych poniżej.

Jakie informacje gromadzimy?

OCLC gromadzi informacje opisane poniżej. When we require certain information from users, it is because such information is relevant for a specified purpose; however, any information you provide to us, that is not identified as required, is voluntary. Użytkownik ma swobodę wyboru, czy przekazać nam informacje opisane poniżej, ale możemy nie być w stanie obsługiwać użytkownika w sposób tak efektywny, ani oferować mu wszystkich naszych Usług lub przetwarzać jego aplikacji, gdy użytkownik postanowi nie udostępniać nam określonych informacji.

Możemy gromadzić następujące informacje:

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów i e-mail;
 • Dane o koncie, takie jak nazwa, hasło, numery kont i preferencje użytkownika;
 • Informacje o profilu, takich jak fotografie, zainteresowania i wszelkie inne dostarczone informacje;
 • Informacje o wykształceniu i zatrudnieniu, takie jak wykształcenie, historia zatrudnienia i referencje;
 • Informacje o komunikacji, takie jak informacje zawarte w korespondencji (np. adres e-mail, numer telefonu, korespondencja pisemna) prowadzonej z użytkownikiem;
 • Informacje generowane przez użytkownika, takich jak ulubione biblioteki, zapisane wyszukiwanie, listy, znaczniki, komentarze, recenzje i posty;
 • Informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak adres IP urządzenia oraz informacje o typie urządzenia i używanej przeglądarki. Niektóre z naszych usług, w tym WorldCat.org, mogą również wykorzystywać adres IP użytkownika do uzyskania geolokalizacji w celu dostarczania mu usług (np. w celu wyświetlania pozycji w pobliskich bibliotekach).);
 • Informacje o użytkowaniu, takie jak odwiedzane strony internetowe, wyświetlana treść i wyszukiwane wyrażenia;
 • Informacje o transakcjach, takie jak historia rozliczeń, historia użytkowania, płatności za usługi lub usługi powiązane;
 • Interakcje w mediach społecznościowych, takie jak „obserwuj”, „lubię to”, publikowanie lub wchodzenie w interakcję, wspominanie lub oznaczanie naszych kont w mediach społecznościowych, w tym Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram i SnapChat.

Możemy łączyć informacje o użytkowniku z informacjami pochodzącymi z innych źródeł, w tym ze źródeł zewnętrznych i publicznych, takich jak informacje z instytucji członkowskich, z którymi użytkownik jest powiązany, jeśli takie istnieją.

Możemy również zbierać od użytkownika dodatkowe informacje dotyczące konkretnych produktów i usług. Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy zapoznać się z konkretnymi produktami i usługami wymienionymi poniżej.

Jeśli użytkownik dostarczy nam dane kontaktowe dotyczące innej osoby, na przykład w celu dostarczenia informacji o podaniu o pracę, użytkownik ma obowiązek upewnić się, że dana osoba jest tego świadoma i wyraża zgodę na przekazanie jej danych kontaktowych.

Jak wykorzystujemy dane użytkownika?

Informacje o użytkowniku możemy wykorzystywać na wiele sposobów, w tym w następujących celach:

 • Świadczenie usług
 • Ocena, optymalizacja, zapewnianie wsparcia i aktualizacja naszych usług
 • Komunikowanie się z użytkownikiem na temat naszych usług
 • Przetwarzanie podania o pracę (np. dopasowanie umiejętności, doświadczenia i wykształcenia do konkretnych stanowisk oferowanych przez OCLC)
 • Komunikowanie się z użytkownikiem na temat procesu rekrutacji i zatrudniania, organizowania i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i ocen
 • Weryfikacja kandydata, zgodnie z wymogami lub w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo miejscowe
 • Ułatwianie przeprowadzania sondaży, promocji, konkursów, wydarzeń i działań
 • Ułatwianie uczestnictwa w otwartym forum lub ocenie
 • Cele marketingowe
 • Rejestracja konta i uwierzytelnianie użytkowników naszych systemów
 • Obsługa naszych stron internetowych i dostosowywanie treści do potrzeb klienta
 • Dostarczanie szkoleń lub innych materiałów informacyjnych
 • Weryfikacja uczestnictwa w kursach szkoleniowych
 • Umożliwienie komunikacji użytkownika z innymi instytucjami członkowskimi
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych, prowadzenie wewnętrznej dokumentacji i rozwiązywanie wszelkich sporów.
 • Audyt korzystania z usług
 • Ochrona naszych praw i własności oraz praw i własności innych użytkowników

W niektórych przypadkach OCLC może łączyć przekazane nam dane osobowe z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem naszych stron internetowych, oraz informacjami zebranymi z innych źródeł, jak strony mediów społecznościowych osób trzecich. Te dane przetwarzamy w celu aktualizacji, rozbudowy i analizy naszych istniejących rejestrów marketingowych, identyfikacji nowych klientów, tworzenia bardziej dopasowanych reklam lub witryn internetowych oraz wysyłania marketingowych wiadomości e-mail.

Aby zapewnić reklamy bardziej dopasowane do preferencji użytkownika, możemy stosować procesy zautomatyzowane.

Dane użytkownika możemy również wykorzystywać w sposób anonimowy lub zbiorczy.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Te dane osobowe wykorzystujemy do wskazanych powyżej uzasadnionych interesów, do realizacji umów, które zawieramy z użytkownikiem lub z naszymi klientami instytucjonalnymi i zgodnie z wymogami prawa. Jeżeli jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystamy zgodę, będziemy się ubiegać o oddzielną zgodę na takie wykorzystanie. W przypadku, gdy OCLC zidentyfikuje nowy cel poza wymienionymi wyżej celami, zaktualizujemy niniejszą politykę i będziemy dostarczać wszelkie inne powiadomienia wymagane przez prawo.

Komu udostępniamy dane użytkownika?

Dane użytkownika możemy udostępniać następującym kategoriami odbiorców:

 • Usługodawcy zewnętrzni. Umowy OCLC z usługodawcami zewnętrznymi i osobami fizycznymi do realizowania funkcji w naszym imieniu. Przykłady takich usługodawców zewnętrznych obejmują, między innymi, koordynatorów wydarzeń, dostawców ułatwiających prowadzenie ankiet, webinariów i komunikacji marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, procesorów płatniczych i dostawców usług analitycznych. Takie strony mają dostęp do informacji o użytkowniku w zakresie niezbędnym do realizowania swoich funkcji;
 • Organizacje partnerskie. Jeśli współpracujemy ze zidentyfikowanym partnerem nad określonym wydarzeniem, udostępnimy informacje rejestracyjne partnerowi współpracującemu. Udostępniamy również informacje rejestracyjne organizacjom, które wniosły wkład w treść kursu lub webinarium. Te organizacje są identyfikowane w katalogu kursu;
 • Platformy mediów społecznościowych. Niektóre z usług korzystają ze zintegrowanych funkcji mediów społecznościowych, które pozwolą łatwo udostępniać określone treści na różnych platformach społecznościowych. Podczas korzystania z usługi, która zapewnia zintegrowane funkcje mediów społecznościowych, informacje mogą być udostępniane na tych platformach społecznościowych, niezależnie od tego, czy użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem platformy mediów społecznościowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z różnymi oświadczeniami o ochronie prywatności w mediach społecznościowych oraz z warunkami świadczenia usług.
 • W związku z członkostwem. Możemy ujawnić pewne informacje na temat osób powiązanych z instytucjami członkowskimi OCLC innym instytucjom członkowskim lub członkom rady regionalnej lub globalnej w celu wypełniania naszych zobowiązań w zakresie członkostwa OCLC i umożliwiania naszym członkom OCLC pełnego wykorzystania członkostwa;
 • W związku z podaniami o pracę. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać autoryzowanemu personelowi korporacyjnemu OCLC oraz personelowi pomocniczemu ds. zasobów ludzkich, jak również stronom trzecim, które działają w imieniu OCLC, a mianowicie tym, którzy (i) świadczą usługi rekrutacyjne, takie jak sprawdzanie informacji o zatrudnieniu, planowanie rozmów kwalifikacyjnych, śledzenie aplikacji i selekcja na potrzeby zatrudnienia; oraz (ii) świadczą usługi informatyczne, takie jak hosting i dostawcy usług w chmurze;
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych. Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, organom ścigania lub innym organom publicznym w celu zapewnienia zgodności z prawem, przepisami, dochodzeniem, ważnym procesem prawnym lub innymi podobnymi żądaniami;
 • Ochrona OCLC i innych. Informacje o użytkowniku możemy ujawnić w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im, w celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków użytkowania i innych umów lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa OCLC, użytkownika lub innych osób;
 • Transakcje biznesowe. W przypadku fuzji, przejęcia, upadłości, reorganizacji, konsolidacji, sprzedaży aktywów lub innej transakcji biznesowej, OCLC może ujawnić lub przekazać informacje o użytkowniku;
 • Podmioty stowarzyszone OCLC. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku spółkom zależnym OCLC w celach określonych w niniejszym dokumencie;
 • Opinia publiczna i inni członkowie. Zezwalamy użytkownikowi na publikowanie na publicznych częściach naszych usług, takich jak poprzez WorldCat.org i centrum społeczne OCLC. Należy pamiętać, że wszelkie informacje zamieszczane na forum publicznym, takie jak treści publiczne na WorldCat.org lub Centrum społeczne, będą dostępne dla ogółu w czasie rzeczywistym. Użytkownik może również zdecydować się upublicznić pewne fragmenty swoich informacji profilowych za pośrednictwem funkcji „mój profil” w niektórych usługach. Udostępniane publicznie części profilu użytkownika będą dostępne dla innych zastosowań tej usługi (na przykład użytkownikom WorldCat.org lub WebJunction); i
 • Agencje bibliotek państwowych. W przypadku określonych usług OCLC (np. WebJunction), udostępniamy informacje rejestracyjne wspierającym agencjom bibliotek państwowych do celów kształcenia ustawicznego.

Te strony trzecie nie są upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu zgodnie z zobowiązaniem umownym lub do spełnienia wymogów prawnych. OCLC zobowiązuje takie strony trzecie do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych oraz do wyrażenia zgody na wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony informacji osobistych użytkownika.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Aby uzyskać informacje o tym, jak OCLC wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia oraz reklamę behawioralną, kliknij tutaj.

Linki zewnętrzne

Strony internetowe zawierają linki do innych stron. Takie linki nie oznaczają aprobaty OCLC lub gwarancji produktów, informacji lub zaleceń dostarczonych przez jakąkolwiek osobę trzecią. Należy pamiętać, że OCLC nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności w takich witrynach lub aplikacjach osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny lub aplikacji, które zbierają Twoje dane. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych za pośrednictwem usług OCLC.

Wtyczki społecznościowe stron trzecich

Nasze usługi mogą mieć zintegrowane wtyczki społecznościowe stron trzecich, a korzystanie z takich wtyczek skutkuje gromadzeniem danych przez OCLC i może spowodować, że dana strona trzecia rejestruje interakcje użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik udostępnia nasze wpisy, wtyczka innej firmy może spowodować, że strona trzecia zbierze informacje o uzyskiwaniu przez użytkownika dostępu do naszych usług.

Zabezpieczenia

Podjęliśmy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony informacji użytkownika oraz zapobiegania ich utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie tych informacji. Wykorzystujemy stosowne procedury bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem dostępem, przetwarzaniem, ujawnieniem, zmianą, zniszczeniem lub przypadkową utratą danych osobowych użytkownika. Ograniczamy dostęp do i wykorzystanie danych osobowych użytkownika tylka dla upoważnionych osób i zaufanych stron trzecich, które mają uzasadnioną potrzebę poznania informacji w celu realizacji naszych działań biznesowych i które są związane zobowiązaniami do zachowania poufności.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta. Na przykład, hasło użytkownika jest komponentem naszego systemu bezpieczeństwa i w związk z tym jego ochrona jest obowiązkiem użytkownika. Nie należy udostępniać swojego hasła żadnym stronom trzecim. W przypadku naruszenia hasła należy je natychmiast zmienić i skontaktować się z nami.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać informacje, które są w uzasadniony sposób niezbędne, aby realizować cele, dla których informacje są zbierane, jak określono w niniejszym dokumencie, przez okres, jaki jest konieczny do wykonania istniejącej umowy między użytkownikiem a nami, oraz aby przestrzegać obowiązujących prawnych, ustawowych lub regulacyjnych obowiązków w zakresie przechowywania danych. Na przykład, gdy wymaga tego prawo w zakresie wymogów podatkowych, handlowych i korporacyjnych, umów lub sporów.

Gdy nie potrzebujemy już informacji użytkownika do realizacji naszych celów lub zobowiązań prawnych, zniszczymy, usuniemy lub wymażemy takie informacje, bądź przekształcimy je w formę anonimową.

Dzieci

Rozumiemy, jak ważne jest podejmowanie środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z naszych usług. Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia.

Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy informacje o dziecku poniżej 13 roku życia lub równoważnym minimalnym wieku w zależności od jurysdykcji, podejmujemy kroki w celu usunięcia informacji z naszych zapisów. Jeśli użytkownik wie, że zebraliśmy informacje o dziecku poniżej 13, prosimy nas powiadomić, abyśmy mogli usunąć takie informacje.

Wybory użytkownika

Jak zrezygnować z marketingu

Aby zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od nas, prosimy wysłać do nas e-mail z prośbą pod adres [email protected].

Prawa dostępu do informacji

W przypadku pytań dotyczących zebranych informacji, chcąc zaktualizować lub wprowadzić zmiany w swoich informacjach lub obawiając się, że dane są niedokładne lub niekompletne, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Udzielimy odpowiedzi na uzasadnione prośby.

Należy pamiętać, że wszelkie publicznie publikowane informacje, takie jak komentarze na OCLC Community Center, mogą być nadal dostępne publicznie nawet po usunięciu konta użytkownika. Ponadto witryny publiczne, takie jak Community Center, są indeksowane przez wyszukiwarki i mogą być publikowane jako wyniki wyszukiwania. OCLC nie kontroluje praktyk wyszukiwarek innych firm.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. i kalifornijska ustawa o prawach do prywatności z 2020 r.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 roku (The California Consumer Privacy Act of 2018, „CCPA”) i kalifornijska ustawa o prawach do prywatności z 2020 roku (The California Privacy Rights Act of 2020, „CPRA”) nie mają zastosowania do organizacji OCLC. OCLC nie jest podmiotem gospodarczym ani usługodawcą (według definicji tych terminów podanych w CCPA i CPRA). OCLC, Inc. jest organizacją non-profit, nieposiadającą akcjonariuszy ani innych właścicieli. Jej oddziały na całym świecie nie prowadzą działalności gospodarczej w Kalifornii ani nie działają jako usługodawca.

Użytkownicy międzynarodowi

OCLC jest organizacją globalną i może przekazywać, przechowywać, wykorzystywać i przetwarzać informacje użytkownika poza krajem zamieszkania użytkownika, w tym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, w których działają oddziały OCLC.

W przypadku przekazywania informacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Wielkiej Brytanii („GB”) do systemu prawnego poza EOG/GB, OCLC posiada standardowe klauzule umowne (w tym obowiązujące standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez brytyjskiego Sekretarza Stanu), aby zapewnić wymaganą ochronę danych osobowych na mocy przepisów o ochronie danych Unii Europejskiej („UE”)/GB oraz innych państw EOG. Prosimy o kontakt z nami w razie chęci otrzymania egzemplarza standardowych klauzul umownych OCLC.

W zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania (przetwarzania) danych osobowych z obszaru EOG/GB mają również zastosowanie następujące zabezpieczenia i prawa. Wszystkie terminy pisane wielką literą w poniższej sekcji dotyczącej praw UE/GB rozumie się zgodnie z Rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z późniejszymi zmianami i jego wersją przyjętą w GB. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub o wykorzystanie informacji podanych w następnej sekcji w punkcie „Kontakt”.

Prawa użytkownika do ochrony prywatności w UE/GB

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń Osoby, których dane dotyczą w UE/GB, mają następujące prawa:

Dostęp

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, jeśli dane osobowe są  przetwarzane, określone informacje na temat przetwarzania i kopię danych osobowych użytkownika.

Sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

Sprzeciw

Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych odnoszących się do konkretnej sytuacji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy prawne wyraźnie przewidują takie przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw w każdej chwili, gdy jego dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Możliwość przenoszenia

Użytkownik może otrzymać dane osobowe przekazane nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i ma prawo do przekazywania ich innym administratorom danych. To prawo obowiązuje tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie użytkownika lub na umowie, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Ograniczenie

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli (i) zakwestionuje ich prawdziwość – przez okres potrzebny do zweryfikowania jego żądania; (II) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, a zamiast tego żąda ograniczenia; (III) nie są już potrzebne, lecz użytkownik mówi nam, że są potrzebne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego; lub (IV) sprzeciwi się przetwarzaniu w oparciu o interes publiczny lub prawnie uzasadniony – na okres, w trakcie którego musimy zweryfikować żądanie użytkownika.

Usunięcie

Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, jeśli wycofał swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania, użytkownik wyraził sprzeciw i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub usunięcie jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE zamieszkania lub GB, lub w miejscu, w którym wystąpił problem będący przedmiotem skargi.

Prawo do odmowy lub cofnięcia zgody

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy prosimy o zgodę na pewne przetwarzanie, użytkownik może odmówić zgody i może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie dojdzie do naruszenia zgodności z prawem do przetwarzania danych osobowych użytkownika, które miało miejsce przed cofnięciem zgody użytkownika.

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected]. lub pisemnie pod adres:

OCLC, Inc.
ATTN: Legal/Privacy Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
USA

Użytkownicy z UE/GB mogą kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

[email protected]

lub pisemnie pod adres:
OCLC, Inc.
ATTN: Data Protection Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
USA

Hostowane produkty i usługi

Jeśli użytkownik korzysta z produktu lub usługi OCLC dostarczanych przez jedną z naszych instytucji członkowskich (klientów OCLC) w ramach subskrypcji lub usługi hostowanej („usługi hostowane”), należy zapoznać się z polityką prywatności instytucji, aby uzyskać informacje na temat tego, jak instytucja gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje użytkownika.

Należy pamiętać, że nasze produkty są konfigurowalne. Każda instytucja członkowska może decydować o tym, z których usług hostowanych (lub ich części) korzysta, jakie dane gromadzi i jak te dane są wykorzystywane i udostępniane. Informacje dotyczące instytucji można znaleźć w oświadczeniu instytucji o ochronie prywatności.

Jako usługodawca na rzecz naszych klientów, OCLC może otrzymywać informacje od użytkownika lub o użytkowniku, gdy klient, z którym użytkownik współpracuje, świadczy usługi dla użytkownika za pośrednictwem jednej z hostowanych usług OCLC. Te informacje wykorzystujemy w celu dostarczania żądanych usług hostingowych.

Ponadto nasi klienci pozwalają nam śledzić określone dane dotyczące korzystania z usług hostingowych. Gromadzimy i wykorzystujemy te dane do własnych celów doskonalenia produktów. Monitorujemy również nasze usługi hostowane w celu wykrywania oszustw i innych celów bezpieczeństwa, a także w celu dokumentowania wymagań dotyczących czasu pracy z naszymi klientami.

Nasze usługi hostowane obejmują: zintegrowane systemy biblioteczne, takie jak pakiet produktów WorldShare Management Services (WMS), OLIB, LBS i Bibliotheca; systemy zarządzania Identify, takie jak AUTHOS i ELDAP; Interlibrary pożyczki produkty, takie jak WorldShare Interlibrary pożyczki, Tipasa i ILLiad; Produkty Discovery, takie jak WorldCat Local, WorldCat Discovery i FirstSearch; i wiele innych hostowanych usług, takich jak EZproxy, CONTENTdm, i Wise. Jest to podlegająca zmianie lista przykładów hostowanych usług.