OCLC, INC. คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 8 กุมภาพันธ์ 2019

โปรดทราบว่าคำชี้แจงในส่วนนี้จะบังคับใช้กับ OCLC และผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เว็บไซต์ของ OCLC โปรดดูด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ บริการโฮสต์ ที่นำเสนอผ่านลูกค้าองค์กรของ OCLC

OCLC เป็นห้องสมุดสากลที่มีการร่วมมือกันเพื่อทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดต้นทุนสำหรับสมาชิกองค์กร ("ลูกค้า" ของ OCLC) ของเราด้วย OCLC, Inc. และบริษัทในเครือทั่วโลก รวมถึง OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG, HKA BV และ Ifnet S.r.l. (เรียกรวมกันว่า "OCLC" หรือ "เรา") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และสนับสนุนให้คุณอ่านคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ ("คำชี้แจง") เพื่อทำความเข้าใจหลักปฏิบัติในการจัดการกับข้อมูลของเรา

คำชี้แจงนี้บังคับใช้กับข้อมูลที่เราได้รับจากและเกี่ยวกับบุคคลใดๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ OCLC รวมถึงผ่านเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการของเรา (เรียกรวมกันว่า "บริการ") และอื่นๆ แต่ไม่ได้บังคับใช้กับพนักงานของ OCLC ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านงานวิจัย หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากลูกค้าองค์กรผ่านการเป็นสมาชิก หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มี หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีของ OCLC โปรดดูได้ที่ส่วน บริการที่มี ทางด้านล่าง

เราอาจปรับปรุงคำชี้แจงนี้เป็นระยะๆ และจะอัพเดตหน้าเพจนี้ และแสดงวันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้ายไว้ในส่วนบนของหน้าเพจ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราจัดการกับข้อมูล โดยจะประกาศไว้ในเว็บไซต์ของเรา เราสนับสนุนให้คุณกลับมาตรวจสอบและทบทวนคำชี้แจงนี้เป็นระยะๆ เพื่อที่คุณจะทราบถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว และผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลให้

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อเราได้ที่ privacy@oclc.org

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร?

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 • จากคุณ เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของ OCLC ที่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้โพสต์อยู่ (เรียกรวมว่า "เว็บไซต์")
 • จากการมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับ OCLC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของ OCLC หรือฝ่ายบริการลูกค้าของ OCLC หรือเมื่อคุณเข้าร่วมการอบรมหรืออีเวนต์ที่ OCLC ให้การสนับสนุน (ไม่ว่าจะเป็นการอบรมจริงหรือการอบรมเสมือน)
 • จากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือบราวเซอร์ของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยวิธีอัตโนมัติ หรือโดยการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ บันทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ และเว็บบีคอน ดังที่จะได้อธิบายต่อไปทางด้านล่าง
 • จากคุณ และ/หรือสถาบันที่เป็นสมาชิกของเรา เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับ OCLC ในนามของสถาบันหรือการเป็นสมาชิกของ OCLC รวมถึงหากคุณเป็นตัวแทนของสมาชิกคนหนึ่งของเราในฐานะสมาชิกสภาภูมิภาคหรือสภาสากลของ OCLC หรือเข้าร่วมในโอกาสหรืออีเวนต์ต่างๆ ของสมาชิก
 • จากคุณ เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับระบบติดตามผู้ขอของเรา หรือเมื่อคุณให้ข้อมูลแก่ OCLC เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการโพสต์งานใหม่ ร้องขอให้เปิดงาน หรือสมัครงานในตำแหน่งใดๆ กับ OCLC (โปรดสังเกตว่าข้อนี้จะไม่มีผลใช้กับพนักงานปัจจุบันของ OCLC ผู้ได้รับการควบคุมตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลพนักงานภายในของ OCLC) 
 • จากเว็บไซต์ของ OCLC หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์โซเชียลมีเดียและไมโครไซต์การชิงโชค แบบสำรวจ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และการเข้าร่วมโปรโมชั่นต่างๆ
 • จากบุคคลที่สามที่คุณอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับเรา
 • หากคุณลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานและรับบริการผ่านบัญชีผู้ใช้ที่ OCLC เป็นผู้ออกให้ เราจะได้รับข้อมูลที่คุณเลือกจะแบ่งปันด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามและนำมารวมกับข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งต่างๆ ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ทางด้านล่าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

OCLC จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังที่อธิบายไว้ทางด้านล่าง เมื่อเราร้องขอข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้ แสดงว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราที่มิได้กำหนดว่าต้องมี จะเป็นการให้ข้อมูลโดยสมัครใจ คุณมีอิสระที่จะเลือกให้ข้อมูลประเภทใดกับเราก็ได้ ดังที่อธิบายไว้ทางด้านล่าง แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถนำเสนอบริการทั้งหมดของเราให้กับคุณได้ หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องของคุณได้ หากคุณเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หมายเลขบัญชี และการกำหนดค่าต่างๆ
 • ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ภาพถ่าย ความสนใจ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้
 • ข้อมูลความเชี่ยวชาญ เช่น การศึกษา ประวัติการทำงาน และข้อมูลอ้างอิงต่างๆ
 • ข้อมูลการสื่อสาร เช่น ข้อมูลที่อยู่ในการสื่อสาร (เช่น อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ การเขียนต่างๆ) ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
 • ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้าง เช่น ห้องสมุดที่ชื่นชอบ การค้นหาที่บันทึกไว้ รายการต่างๆ แท็ก ความคิดเห็น การรีวิว และโพสต์ต่างๆ
 • ข้อมูลอุปกรณ์และบราวเซอร์ที่ใช้ เช่น ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์และบราวเซอร์ที่คุณกำลังใช้งาน บริการบางตัวของเรา รวมถึง WorldCat.org อาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อรับข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณ (เช่น แสดงรายการที่มีในห้องสมุดที่อยู่ใกล้คุณ)
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น เว็บเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชม เนื้อหาที่คุณเรียกดู และคำที่คุณใช้ในการค้นหา และ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น บันทึกการเรียกเก็บเงิน บันทึกการใช้งาน การชำระเงินสำหรับบริการต่างๆ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

เราอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงบุคคลที่สามและแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลจากสมาชิกองค์กรใดๆ ก็ตามที่คุณเกี่ยวข้อง (หากมี)

อีกทั้งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหรือเกี่ยวกับคุณที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการบางตัว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านล่าง

หากคุณให้ข้อมูลการติดต่อส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลอื่นกับเรา ตัวอย่างเช่น เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการสมัครงาน ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการยินยอมที่จะให้ข้อมูลการติดต่อจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณได้หลายวิธี รวมถึง:

 • ใช้เพื่อให้บริการต่างๆ กับคุณ
 • ใช้เพื่อประเมิน ปรับปรุง สนับสนุน และอัพเดตบริการของเรา
 • ใช้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับบริการของเรากับคุณ
 • ใช้เพื่อประมวลผลการสมัครงาน (เช่น จับคู่ทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษา กับตำแหน่งงานที่ OCLC เสนอ)
 • ใช้เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน เพื่อกำหนดและดำเนินการสัมภาษณ์และประเมิน
 • ใช้เพื่อตรวจสอบภูมิหลังตามที่กำหนดไว้ หรือที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้
 • ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการสำรวจ โปรโมชั่น การประกวด อีเวนต์ และกิจกรรมต่างๆ
 • ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดฟอรั่มหรือรีวิว
 • ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ใช้เพื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ในระบบของเรา
 • ใช้เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา และปรับแต่งเนื้อหา
 • ใช้เพื่อฝึกอบรม หรือให้เอกสารและสื่ออื่นๆ
 • ใช้เพื่อตรวจสอบการเข้าร่วมในหลักสูตรการอบรมต่างๆ
 • ใช้เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับสมาชิกองค์กรอื่นๆ ได้
 • ใช้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย เก็บรักษาบันทึกภายใน และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆ
 • ใช้เพื่อตรวจสอบการใช้บริการต่างๆ
 • ใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และทรัพย์สินของเรา และสิทธิ์และทรัพย์สินของผู้ใช้อื่นๆ

อีกทั้งเราอาจใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนหรือนำข้อมูลไปรวมกัน

มูลฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อใช้ในสัญญาที่เราทำกับคุณหรือกับลูกค้าองค์กรของเรา และตามที่กฎหมายกำหนด หากเราใช้การยินยอมเป็นมูลฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ เราจะให้มีการยินยอมแยกต่างหากสำหรับการใช้งานดังกล่าว ในกรณีที่ OCLC ระบุวัตถุประสงค์ใหม่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะปรับปรุงนโยบายนี้และมีการแจ้งให้ทราบอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร?

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้รับตามประเภทดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คู่สัญญา OCLC กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและบุคคลใดๆ ที่ทำหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ประสานงานอีเวนต์ ผู้ขายที่อำนวยความสะดวกในการสำรวจ การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ และการสื่อสารการตลาดทางอีเมล์ ผู้ประมวลผลการชำระเงิน และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล บุคคลที่สามดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ตามจำเป็น เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์
 • องค์กรคู่ค้า หากเราทำงานร่วมกับคู่ค้าที่ได้ระบุไว้ในการจัดอีเวนต์ใดๆ เราจะแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนกับคู่ค้าที่ได้ทำงานร่วมกันนั้น อีกทั้งเรายังจะแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนกับองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในหลักสูตรหรือเนื้อหาของการสัมมนาออนไลน์ องค์กรเหล่านี้จะถูกระบุไว้ในคู่มือหลักสูตร
 • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย บริการบางประเภทจะมีการใช้ฟังก์ชันโซเชียลมีเดียแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกันไปได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณใช้บริการที่มีการใช้ฟังก์ชันโซเชียลมีเดียแบบบูรณาการ ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้น โดยไม่คำนึงว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั้นๆ หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเงื่อนไขการให้บริการ
 • กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่เป็นสมาชิกของ OCLC ให้กับสถาบันที่เป็นสมาชิกอื่นๆ หรือให้กับสมาชิกสภาภูมิภาคหรือสภาสากล เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันของเราเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก OCLC และเพื่อให้สมาชิก OCLC ของเราได้รับข้อได้เปรียบจากการเป็นสมาชิกได้อย่างเต็มที่
 • กรณีที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคลากรของบริษัท OCLC ที่ได้รับอนุญาต และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสาขาต่างๆ ตามความจำเป็น รวมถึงบุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของ OCLC ได้แก่ผู้ที่ (1) ดำเนินการให้บริการด้านสรรหาบุคลากร เช่น การตรวจสอบผู้อ้างอิงในการจ้างงาน การนัดหมายสัมภาษณ์ การติดตามใบสมัคร และการคัดเลือกการจ้างงาน และ (2) ให้บริการด้านสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการโฮสต์และคลาวด์
 • การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การสืบสวนสอบสวน กระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง หรือคำขออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • การปกป้อง OCLC และบุคคลอื่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดในการใช้งานและข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของ OCLC ของคุณ หรือของบุคคลอื่นๆ
 • ธุรกรรมทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ การล้มละลาย การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท การขายสินทรัพย์ หรือธุรกรรมทางธุรกิจอื่นๆ OCLC อาจต้องเปิดเผยข้อมูลหรือโอนถ่ายข้อมูลของคุณ
 • หน่วยงานในเครือของ OCLC เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณระหว่างหน่วยงานในเครือของ OCLC โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้
 • ประชาชนทั่วไปและสมาชิกอื่นๆ เราอนุญาตให้คุณโพสต์ในส่วนสาธารณะของบริการของเรา เช่น ผ่าน WorldCat.org และศูนย์ชุมชน OCLC โปรดตระหนักว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์ในฟอรั่มสาธารณะ เช่นเนื้อหาสาธารณะบน WorldCat.org หรือศูนย์ชุมชนจะแสดงต่อสาธารณะทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะทำให้บางส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ของคุณเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวได้ ผ่านฟังก์ชัน "โปรไฟล์ของฉัน" ของบริการบางประเภท บุคคลอื่นที่ใช้บริการดังกล่าวจะสามารถเห็นส่วนของโปรไฟล์ของคุณที่คุณเลือกให้เป็นสาธารณะ (ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ WorldCat.org หรือ WebJunction) และ
 • หน่วยงานห้องสมุดของรัฐ สำหรับการให้บริการ OCLC บางประเภท (เช่น WebJunction) เราจะแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนกับหน่วยงานที่สนับสนุนห้องสมุดรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

บุคคลที่สามเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูล นอกจากมีความจำเป็นเพื่อให้บริการในนามของเราตามข้อผูกพันในสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด OCLC กำหนดให้บุคคลที่สามดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลที่มีการบังคับใช้ และตกลงที่จะใช้และคงมาตรการด้านความปลอดภัยในเชิงเทคนิคและทั่วทั้งองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ และการโฆษณาเชิงพฤติกรรมของ OCLC คลิกที่นี่

ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์นี้จะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นๆ ลิงค์ดังกล่าวจะไม่ได้รับการรับรองจาก OCLC หรือไม่มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ให้ไว้โดยบุคคลที่สามใดๆ โปรดทราบว่า OCLC จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามดังกล่าว เราสนับสนุนให้คุณอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของทุกๆ ไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ คำชี้แจงนี้จะใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของ OCLC เท่านั้น

ปลั๊กอินโซเชียลของบุคคลที่สาม

บริการของเราอาจมีการใช้งานปลั๊กอินโซเชียลของบุคคลที่สาม และการใช้ปลั๊กอินดังกล่าวจะส่งผลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลของ OCLC และอาจส่งผลให้บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณแชร์โพสต์ของเรา ปลั๊กอินบุคคลที่สามจะทำให้บุคคลที่สามสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการของเราได้

การรักษาความปลอดภัย

เราได้ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามสมควรในการรับประกันการคุ้มครองข้อมูลของคุณ และเพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆ เราใช้กระบวนการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลในการป้องกันการเข้าถึง การประมวลผล การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง การทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออย่างผิดกฎหมาย หรือการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตั้งใจ เราจำกัดการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้และมีสัญญาผูกมัดในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และผู้ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการ

อีกทั้งคุณยังต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น รหัสผ่านของคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยของเรา ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณในการคุ้มครองรหัสผ่านนั้น ห้ามแบ่งปันรหัสผ่านของคุณกับบุคคลที่สาม หากรหัสผ่านของคุณตกอยู่ในอันตราย คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที และติดต่อเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างสมเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา (หากมี) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น หากมีการร้องขอตามกฎหมายในเรื่องภาษี การซื้อขาย และข้อกำหนด ข้อตกลง หรือข้อพิพาทขององค์กร

หากเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ของเราหรือตามข้อผูกพันตามกฎหมาย เราจะทำลาย ลบ หรือล้างข้อมูลนั้น หรือแปลงไปเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

ผู้เยาว์

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการระมัดระวังในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้เยาว์ที่ใช้บริการของเรา บริการของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

หากเราได้รับรู้ว่าเราได้เก็บข้อมูลของผู้เยาว์ผู้มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือเทียบเท่าอายุขั้นต่ำตามเขตอำนาจศาลนั้นๆ เราจะดำเนินขั้นตอนในการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเรา หากคุณทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ผู้มีอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อที่เราจะได้ลบข้อมูลนั้นทิ้ง

ทางเลือกของคุณ

วิธีการในการเลือกที่จะออกจากการตลาด

ในการเลือกที่จะออกจากการได้รับข้อความอีเมล์โปรโมชันต่าง ๆ จากเรา กรุณาอีเมล์ไปยัง unsubscribe@oclc.org พร้อมคำร้องของคุณ

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณ ต้องการที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ หรือกังวลว่าข้อมูลของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ กรุณาติดต่อไปยังprivacy@oclc.org เราจะตอบกลับไปยังคำร้องที่สมเหตุสมผล

โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆที่คุณได้โพสต์ต่อสาธารณะ เช่นความคิดเห็นบนศูนย์ชุมชน OCLC อาจยังคงมีอยู่ต่อไปแม้ว่าบัญชีของคุณจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้ เว็บไซต์สาธารณะเช่นศูนย์ชุมชนจะมีการจัดทำดัชนีโดยเสิร์ชเอนจิ้นและอาจมีการเผยแพร่เป็นผลการค้นหาได้ OCLC ไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานของเสิร์ชเอ็นจิ้นบุคคลที่สามดังกล่าว

ผู้ใช้ระหว่างประเทศ

OCLC เป็นองค์กรสากลและอาจจะโอนถ่าย จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในประเทศต่าง ๆ นอกประเทศที่คุณอยู่อาศัย รวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ OCLC มีบริษัทเครือข่ายในการดำเนินงาน

หากมีการโอนข้อมูลจากภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ไปยังเขตอำนาจศาลนอก EEA, OCLC มีข้อสัญญามาตรฐานกำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีการคุ้มครองที่จำเป็นภายใต้สหภาพยุโรป ("EU") และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศใน EEA โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการขอรับสำเนาข้อสัญญามาตรฐานของ OCLC

การคุ้มครองและสิทธิ์ดังต่อไปนี้จะบังคับใช้กับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล (การประมวลผล) ของข้อมูลส่วนบุคคลจาก EEA เงื่อนไขที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในส่วนสิทธิของ EU ด้านล่างนี้ ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป 2016/679 หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อprivacy@oclc.org หรือใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนต่อไปภายใต้ "การติดต่อ"

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปของคุณ

ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางอย่าง ข้อมูลในสหภาพยุโรป มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

เข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูก ประมวลผลหรือไม่ ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการประมวลผล และสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แก้ไข

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์

คัดค้าน

คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นมีข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างชัดแจ้งสำหรับการประมวลผลนั้น นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดทางตรง

โยกย้ายได้

คุณสามารถรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราในรูปแบบโครงสร้างที่ใช้ทั่วไป และในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ และมีสิทธิ์ที่จะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับตัวควบคุมข้อมูลอื่น ๆ ได้ สิทธิ์นี้จะจะใช้ได้หากการประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมของคุณหรือตามสัญญา และการประมวลผลนั้นดำเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ

จำกัด

คุณสามารถร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หาก (1) คุณสงสัยในความถูกต้องของข้อมูล–ตามระยะเวลาที่เราจำเป็นต้องตรวจสอบคำร้องของคุณ; (2) กระบวนการนั้นไม่ถูกกฎหมายและคุณคัดค้านการลบข้อมูลนั้นและร้องขอให้จำกัดการประมวลผลแทน; (3) เราไม่ต้องการข้อมูลนั้นแล้วแต่คุณแจ้งว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการกำหนด ดำเนินการ หรือต่อสู้การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (4) คุณคัดค้านมิให้มีการประมวลผลตามประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย–ตามระยะเวลาที่เราจำเป็นต้องตรวจสอบคำร้องของคุณ

ลบ

คุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หากมันไม่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราอีกต่อไป หรือหากคุณได้ถอนความยินยอมและไม่มีมูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ กับการประมวลผลที่มีอยู่ หรือหากคุณมีการคัดค้านและไม่่มีการเขียนทับมูลฐานทางกฎหมายกับการประมวลผลที่ีมีอยู่ หรือการประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย หรือข้อผูกพันทางกฎหมายกำหนดให้มีการลบ

สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียน

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุณอยู่อาศัย หรือสถานที่ที่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนเกิดขึ้น

สิทธิ์ในการปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอม

โปรดทราบว่าในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลบางอย่าง คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมและคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบเชิงลบใด ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นไปโดยชอบตามกฎหมาย ที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายของเรา กรุณาติดต่อเราได้ที่privacy@oclc.org หรือเขียนไปยัง:

OCLC, Inc.
ATTN: Legal/Privacy Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
United States of America

ผู้ใช้งานในสหภาพยุโรปสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่:

Brent Rogers
Data Protection Officer
6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395 USA
t. +1-614-764-6166
dpo@oclc.org

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นโฮสต์

หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ OCLC ที่มีให้ผ่านหนึ่งในสมาชิกองค์กรของเรา (ลูกค้าของ OCLC) โดยการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการที่เป็นโฮสต์ ("บริการที่เป็นโฮสต์") โปรดดูคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของสถาบันของคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลของคุณ

โปรดจำไว้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับแต่งได้ สมาชิกองค์กรแต่ละแห่งสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการที่เป็นโฮสต์ตัวใด (หรือใช้งานบางส่วน) , ข้อมูลใดที่จะเก็บรวบรวม และเลือกวิธีการในการใช้งานและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้เอง โปรดดูคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวขององค์กรของคุณหากต้องการทราบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรของคุณ

ในฐานะผู้ให้บริการแก่ลูกค้าของเรา OCLC อาจได้รับข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ เมื่อลูกค้าที่คุณกำลังมีปฏิสัมพันธ์มีการให้บริการกับคุณหรือเพื่อคุณ โดยใช้หนึ่งในบริการที่เป็นโฮสต์ของ OCLC เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการโฮสต์ที่ร้องขอ

นอกจากนี้ ลูกค้าของเรายังช่วยให้เราสามารถติดตามข้อมูลการใช้งานบางตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เป็นโฮสต์ได้ เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเองเท่านั้น อีกทั้งเรายังเฝ้าระวังบริการที่เป็นโฮสต์ของเราเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดทำเอกสารข้อกำหนดเวลาทำงานของเครื่องกับลูกค้าของเราด้วย

บริการที่เป็นโฮสต์ของเราประกอบด้วย: ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เช่นชุดผลิตภัณฑ์บริการจัดการ WorldShare (WMS), OLIB, LBS และ Bibliotheca; ระบบระบุการบริหารจัดการ (Identify Management System) เช่น AUTHOS และ ELDAP; ผลิตภัณฑ์สินเชื่อระหว่างห้องสมุด เช่น WorldShare Interlibrary Loan, Tipasa, และ ILLiad; ผลิตภัณฑ์การสืบค้น เช่น WorldCat Local, WorldCat Discovery, และ FirstSearch; และบริการที่เป็นโฮสต์อื่น ๆ อีกหลากหลาย เช่น EZproxy, CONTENTdm, QuestionPoint และ Wise นี่คือรายการตัวอย่างของบริการที่เป็นโฮสต์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้