นโยบายลิขสิทธิ์

© ลิขสิทธิ์ 2024 OCLC, Inc.

6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395 สหรัฐอเมริกา

ผู้ใช้ OCLC ได้รับอนุญาตเพื่อทำสำเนาเอกสารนี้สำหรับใช้เป็นการภายในของพวกเขา การทำสำเนาส่วนใหญ่ของเอกสารนี้จะต้องประกอบด้วยการประกาศลิขสิทธิ์ของ OCLC

ชื่อสินค้าและบริการที่มี เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ของเจ้าของนั้น

วิธีการอ้างอิงเว็บเพจของ OCLC

นี่คือรูปแบบแนะนำสำหรับการอ้างอิงเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราในงานของคุณ:

"[ชื่อของเพจ]" www.oclc.org
©2024 OCLC
[วันที่ที่คุณอ้างอิงเพจ]
< [URL เต็ม] >

ตัวอย่าง

"OCLC Leadership" www.oclc.org
©2024 OCLC
19 มกราคม 2024
< https://www.oclc.org/en/about/leadership.html >