Zásady týkající se autorských práv

© Copyright 2024 OCLC Inc.

6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395 USA

Uživatelům OCLC se tímto uděluje povolení k šíření této publikace pro interní použití. Šíření větších částí této publikace musí obsahovat oznámení o autorských právech OCLC.

Názvy produktů a služeb jsou  obchodními značkami a značkami služeb jejich právoplatných vlastníků.

Postup při citování webové stránky OCLC

Zde je navrhovaný formát pro citování obsahu z naší webové stránky ve vaší práci:

"[Název stránky]" www.oclc.org.
©2024 OCLC
[datum uvedení odkazu na stránku]
< [kompletní URL] >.

Příklad:

"OCLC Leadership" www.oclc.org
©2024 OCLC
19. ledna 2024
< https://www.oclc.org/en/about/leadership.html >.