Política de drets d'autor

© Copyright 2024 OCLC, Inc.

6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395 EUA

Mitjançant aquest document, als usuaris d'OCLC se'ls concedeix el permís per reproduir aquesta publicació amb finalitats d'ús intern. En la reproducció de fragments considerables d'aquesta publicació s'haurà d'incloure l'avís de drets d'autor d'OCLC.

Els noms dels productes i dels serveis són marques comercials o marques de servei dels seus propietaris respectius.

Com s'ha de citar una pàgina web d'OCLC

A continuació s'indica el format suggerit per citar el contingut del nostre lloc web a la seva obra:

"[Títol de la pàgina]" www.oclc.org.
©2024 OCLC
[Data en què vau anotar la referència a la pàgina]
< [Adreça URL completa] >.

Exemple:

"OCLC Leadership" www.oclc.org
©2024 OCLC
19 de gener de 2024
< https://www.oclc.org/en/about/leadership.html >.