Política de drets d'autor

© 2024 OCLC, Inc.

6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395 EUA

Qualsevol reproducció permesa d'aquesta publicació o parts substancials d'aquesta publicació ha de contenir l'avís de drets d'autor d'OCLC.

Els noms dels productes i dels serveis són marques comercials o marques de servei dels seus propietaris respectius.

Com s'ha de citar una pàgina web d'OCLC

A continuació s'indica el format suggerit per citar el contingut del nostre lloc web a la seva obra:

"[Títol de la pàgina]" www.oclc.org.
© 2024 OCLC, Inc.
[Data en què vau anotar la referència a la pàgina]
< [Adreça URL completa] >.

Exemple:

"OCLC Leadership" www.oclc.org.
© 2024 OCLC, Inc.
19 de gener de 2024
< https://www.oclc.org/en/about/leadership.html >.