Oznámení týkající se souborů cookie OCLC

Upraveno: 3. března 2020

Toto oznámení se vztahuje na weby společnosti OCLC, které zobrazují odkaz na toto oznámení. Oznámení doplňuje naše Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost OCLC může čas od času publikovat aktualizace tohoto oznámení. Webové stránky společnosti OCLC mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Toto oznámení o souborech cookie se na tyto odkazované webové stránky nevztahuje. „OCLC“ a „my“ v tomto oznámení o souborech cookie označuje společnost OCLC, Inc. a její celosvětové pobočky včetně OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG a OCLC S.r.l.

Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je textový soubor, který je stažen do vašeho zařízení (například počítače nebo chytrého telefonu), když navštívíte některou z našich webových stránek. Hrají důležitou roli v tom, že společnosti OCLC pomáhají zlepšovat použitelnost a výkonnost našich webových stránek a zpříjemnit váš uživatelský zážitek. Společnost OCLC používá soubory cookie k zapamatování vašich předvoleb, k zajištění efektivního fungování našich webových stránek (například uspořádání obsahu a rozvržení našich webových stránek), ke shromažďování informací o využití našich webových stránek a k zpříjemnění uživatelského zážitku.

Soubor cookie může být soubor relace nebo trvalý soubor. Soubor cookie relace je dočasný soubor cookie, který bude z vašeho zařízení vymazán, když zavřete webový prohlížeč. Trvalý soubor cookie je soubor cookie, který zůstává uložen ve vašem zařízení po stanovenou dobu i po zavření webového prohlížeče.

Soubory cookie mohou být také soubory první strany nebo třetí strany. Soubor cookie první strany je soubor cookie přímo od společnosti OCLC a jejích poboček. Soubor cookie třetí strany je soubor cookie od jiné společnosti. Soubory cookie třetí strany mohou zahrnovat soubory cookie od společností zabývajících se analýzou dat nebo sociálními sítěmi.

Soubory cookie, které mohou být do vašeho zařízení staženy z našich webových stránek, zahrnují soubory cookie první i třetí strany. Tyto soubory cookie mohou být soubory relace nebo trvalé soubory. Další informace o typech souborů cookie, které mohou být do vašeho zařízení staženy z našich webových stránek, najdete v části „Jaké jsou typy souborů cookie používaných společností OCLC?“ níže.

Mohu soubory cookie odmítnout?

Nemusíte přijímat všechny soubory cookie používané našimi webovými stránkami. Své preference týkající se použití souborů cookie můžete upravit v našich centrech preferencí souborů cookie. Dostupná centra preferencí cookie najdete na odkazech v části „Jaké jsou typy souborů cookie používaných společností OCLC?“.

Některé soubory cookie jsou pro funkčnost našich webových stránek nezbytné. Pokud se rozhodnete nepřijmout určité soubory cookie, nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek. Některé funkce našich webových stránek mohou využívat více než jeden typ souborů cookie. Odmítnutí jednoho typu souborů cookie může znemožnit používání funkce, i když jsou ostatní soubory cookie související s touto funkcí povoleny.

Můžete také upravit nastavení webového prohlížeče, aby vymazal uložené soubory cookie, odmítnout soubory cookie nebo jinak zvolit preference pro používání souborů cookie.

Jaké jsou typy souborů cookie používaných společností OCLC?

Společnost OCLC klasifikuje soubory cookie do pěti kategorií: nezbytně nutné soubory cookie, soubory cookie pro výkon, funkční soubory cookie, cílené soubory cookie a soubory cookie pro sociální média. Chcete-li zobrazit seznam souborů cookie, které jsme zařadily pro naše webové stránky, podívejte se zde:

V případě souborů cookie třetích stran poskytujeme jméno společnosti, její webovou stránku nebo oba údaje. V případě trvalých souborů cookie jsou údaje poskytovány po dobu platnosti souborů cookie. Jako zdroj informací o některých souborech cookie, které využíváme, používáme server Cookiepedia. Tyto informace mohou obsahovat bližší údaje, jako například název společnosti, webovou stránku, dobu platnosti a popis.

Výše uvedený seznam bude aktualizován po dokončení dalších kontrol a klasifikací. Pokud máte nějaké otázky ohledně používání souborů cookie na našich webových stránkách, napište e-mail na adresu: [email protected].

Osobní údaje

Společnost OCLC může vaše osobní údaje získat prostřednictvím použití souborů cookie. Osobní údaje mohou být předány do USA a zde také uloženy. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti OCLC popisuje, jaké informace společnost OCLC shromažďuje, jak jsou tyto informace používány a zveřejňovány a další podrobnosti. V části „Mezinárodní uživatelé“ najdete další informace o předávání dat, vašich právech dle příslušných zákonů a o tom, jak můžete tato práva uplatnit.

Google Analytics

Některé naše webové stránky využívají službu Google Analytics. Služba Google Analytics využívá soubory cookie. Popis těchto souborů cookie můžete nalézt v seznamech souborů cookie uvedených výše. Společnosti Google a OCLC získávají prostřednictvím služby Google Analytics informace o IP adresách. Získání těchto informací může zahrnovat také předání a uložení IP adres v USA. Další informace o službě Google Analytics jsou k dispozici od společnosti Google zde.

Funkce "Do Not Track" (nesledovat)

Některé webové prohlížeče vám mohou umožnit aktivovat funkci „nesledovat“, která na navštívené webové stránky odešle signál, že nechcete, aby byly vaše online aktivity sledovány. Webové prohlížeče s povolenou funkcí „nesledovat“ mohou přesto přijímat soubory cookie. Společnost OCLC v tuto chvíli na signály „nesledovat“ nereaguje.