ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ OCLC

แก้ไข: 3 มีนาคม 2020

ประกาศนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ OCLC ที่แสดงลิงค์ไปยังประกาศนี้ โดยเป็นส่วนเสริมของ คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ของเรา OCLC อาจโพสต์ข้อมูลที่มีการอัพเดตในประกาศนี้เป็นครั้งคราว เว็บไซต์ของ OCLC อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะไม่มีผลกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น "OCLC" และ "เรา" ที่กล่าวถึงในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะรวมถึง OCLC, Inc. และบริษัทในเครือทั่วโลก รวมถึง OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG และ OCLC S.r.l.

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่จะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ (เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา โดยจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ OCLC ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงประสบการณ์การใช้งานของคุณ OCLC ใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณ, ทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น การจัดเตรียมเนื้อหาและเค้าโครงของเว็บไซต์ของเรา), เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้แบบเซสชันหรือคุกกี้แบบถาวร คุกกี้แบบเซสชันคือคุกกี้แบบชั่วคราวที่จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ คุกกี้แบบถาวรคือคุกกี้ที่จะยังคงถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

นอกจากนี้ คุกกี้ยังสามารถเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งหรือคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ด้วย คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งคือคุกกี้โดยตรงจาก OCLC และบริษัทในเครือ คุกกี้ของบุคคลที่สามคือคุกกี้จากบริษัทอื่น ตัวอย่างเช่น คุกกี้ของบุคคลที่สามอาจรวมถึงคุกกี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและบริษัทโซเชียลมีเดีย

คุกกี้ที่อาจดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเราลงในอุปกรณ์ของคุณมีทั้งคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและคุกกี้ของบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้อาจเป็นคุกกี้แบบเซสชันหรือคุกกี้แบบถาวร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่อาจดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเราลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ดูหัวข้อ "OCLC ใช้คุกกี้ประเภทใด?" ทางด้านล่าง

ฉันจะปฏิเสธคุกกี้ได้หรือไม่?

คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับคุกกี้ทั้งหมดที่เว็บไซต์ของเราใช้ คุณสามารถใช้ศูนย์การตั้งค่าคุกกี้ของเราเพื่ออัพเดตการตั้งค่าของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้ คุณสามารถเข้าถึงศูนย์การตั้งค่าคุกกี้ที่มีอยู่ได้โดยใช้ลิงค์ในหัวข้อ "OCLC ใช้คุกกี้ประเภทใด?" ทางด้านล่าง

จำเป็นต้องใช้คุกกี้บางรายการเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้บางรายการ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้มากกว่าหนึ่งประเภท การเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ประเภทหนึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติได้ แม้ว่าจะยอมรับคุกกี้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินั้นก็ตาม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้, ปฏิเสธคุกกี้ หรือเลือกการตั้งค่าสำหรับการใช้คุกกี้

OCLC ใช้คุกกี้ประเภทใด?

OCLC แบ่งคุกกี้ออกเป็นห้าหมวดหมู่: คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด, คุกกี้ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, คุกกี้ที่ใช้เพื่อการใช้งาน, คุกกี้ที่กำหนดเป้าหมาย และคุกกี้สำหรับเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ หากต้องการดูรายการคุกกี้ที่เราจัดหมวดหมู่ไว้สำหรับเว็บไซต์ของเรา ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้:

สำหรับคุกกี้ของบุคคลที่สาม เราแสดงชื่อบริษัท, เว็บไซต์ หรือทั้งสองอย่าง สำหรับคุกกี้แบบถาวร จะมีการให้ข้อมูลตามระยะเวลาของคุกกี้ เราใช้ Cookiepedia เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงรายละเอียด เช่น ชื่อของบริษัท, เว็บไซต์, ระยะเวลา และคำอธิบาย

รายการทางด้านบนจะได้รับการอัพเดตเมื่อมีการสแกนเพิ่มเติมและทำการแบ่งหมวดหมู่เสร็จสมบูรณ์ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา โปรดส่งอีเมลไปที่: [email protected]

ข้อมูลส่วนบุคคล

OCLC อาจรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้คุกกี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยังและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกา คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ของ OCLC จะอธิบายว่าข้อมูลใดบ้างที่ OCLC เก็บรวบรวม, วิธีใช้และเปิดเผยข้อมูล และรายละเอียดอื่นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล, สิทธิ์ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และวิธีใช้สิทธิ์ ดูส่วน "ผู้ใช้งานที่เป็นชาวต่างชาติ"

Google Analytics

เว็บไซต์บางแห่งของเราใช้ Google Analytics Google Analytics ใช้คุกกี้ ดูรายการคุกกี้ด้านบน ซึ่งจะอธิบายคุกกี้เหล่านี้ตามความเหมาะสม Google และ OCLC ได้รับที่อยู่ IP ผ่านการใช้ Google Analytics ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายโอนและการจัดเก็บที่อยู่ IP ในสหรัฐอเมริกา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics จาก Google ที่นี่

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการห้ามติดตามของแคลิฟอร์เนีย

เว็บเบราว์เซอร์บางรายการอาจอนุญาตให้คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ "ห้ามติดตาม" ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม โดยระบุว่าคุณไม่ต้องการให้ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เว็บเบราว์เซอร์ที่เปิดใช้งานคุณลักษณะ "ห้ามติดตาม" อาจยังคงยอมรับคุกกี้ได้ ตอนนี้ OCLC ยังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตาม"