PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ORGANIZACE OCLC, INC.

Poslední aktualizace: 1. září 2021

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE TATO ČÁST PROHLÁŠENÍ SE VZTAHUJE NA ORGANIZACI OCLC A JEJÍ WEBOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY. DALŠÍ INFORMACE O POSTUPECH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S HOSTOVANÝMI SLUŽBAMI NABÍZENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKAZNÍKŮ ORGANIZACE OCLC NALEZNETE NÍŽE NEBO KLIKNĚTE ZDE.

OCLC je globální členskou knihovnou, která usnadňuje lidem na celém světě přístup k informacím a jejich využívání a současně snižuje náklady pro naše členské instituce („zákazníci“ organizace OCLC). OCLC, Inc. a její celosvětové pobočky včetně OCLC BV, OCLC (UK) Ltd., OCLC GmbH, OCLC AG a OCLC S.r.l. (souhrnně „OCLC“ nebo „my“) se zavázaly chránit vaše soukromí a vyzývají vás k tomu, abyste si přečetli toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů („prohlášení“) a porozuměli tak našim postupům v oblasti zpracování údajů.

Toto prohlášení se vztahuje na informace, které získáme od jednotlivců přímo komunikujících s organizací OCLC, a to prostřednictvím našich webových stránek, produktů, programů a služeb (souhrnně „služby“) a jiným způsobem. Nevztahuje se na zaměstnance organizace OCLC, informace shromážděné prostřednictvím výzkumných studií nebo informace shromážděné zákazníky naší organizace prostřednictvím předplacených nebo hostovaných produktů a služeb. Informace týkající se hostovaných produktů a služeb organizace OCLC naleznete v části HOSTOVANÉ SLUŽBY uvedené níže.

Čas od času můžeme toto prohlášení aktualizovat prostřednictvím aktualizace této stránky a zobrazení data poslední aktualizace v horní části stránky. O změnách ve způsobu zpracování informací vás budeme informovat umístěním oznámení na náš web. Doporučujeme vám, abyste toto prohlášení pravidelně kontrolovali a vždy tak věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a s kým je sdílíme.

Rádi vám s čímkoli pomůžeme. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na adrese privacy@oclc.org.

Jak shromažďujeme informace?

Informace můžeme shromažďovat od vás nebo o vás z následujících zdrojů:

 • od vás, když procházíte tuto webovou stránku a jiné webové stránky ve vlastnictví organizace OCLC, na nichž je zveřejněno toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (souhrnně „webové stránky“);
 • z vaší ostatní komunikace s organizací OCLC, mimo jiné včetně informací, které poskytnete při využívání služeb organizace OCLC či zákaznické podpory organizace OCLC nebo v případě účasti na školení nebo události sponzorované organizací OCLC (ať už osobně nebo virtuálně);
 • z vašeho počítače, zařízení nebo webového prohlížeče, včetně informací shromážděných automatizovanými prostředky nebo pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, protokoly webových serverů a webové majáky, jak je dále popsáno níže;
 • od vás a/nebo od našich členských institucí, když komunikujete s organizací OCLC jménem instituce nebo v souvislosti s členstvím v organizaci OCLC, včetně případu, že reprezentujete některého z našich členů jako zástupce regionální nebo globální rady organizace OCLC nebo jiným způsobem využíváte příležitosti v rámci členství v organizaci OCLC či se účastníte událostí pořádaných organizací OCLC;
 • od vás, když používáte náš systém pro sledování žadatelů nebo poskytujete informace organizaci OCLC za účelem získání informací o nových zveřejňovaných pracovních pozicích, odesílání dotazů ohledně volných pracovních pozic nebo ucházení se o pozici u organizace OCLC (vezměte prosím na vědomí, že toto neplatí pro stávající zaměstnance společnosti OCLC, kteří se řídí interním oznámením organizace OCLC o ochraně osobních údajů zaměstnanců); 
 • od organizace OCLC nebo z webů třetích stran, včetně webů sociálních médií a soutěžních mikrowebů, průzkumů, platforem sociálních médií a reklamních položek;
 • od třetích stran, jimž jste udělili oprávnění ke sdílení těchto informací s námi;
 • pokud se zaregistrujete a přijímáte služby prostřednictvím uživatelského účtu poskytnutého organizací OCLC, rovněž obdržíme informace, které se rozhodnete sdílet.

Můžeme také přijímat informace ze zdrojů třetích stran a pro níže uvedené účely je kombinovat s informacemi, které obdržíme ze zdrojů popsaných v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké informace shromažďujeme?

Organizace OCLC shromažďuje níže popsané informace. Jestliže od uživatelů vyžadujeme určité informace, je to proto, že tyto informace jsou relevantní pro určitý účel. Jakékoli informace, které nám poskytnete, jsou však dobrovolné, pokud nejsou klasifikovány jako vyžadované. Můžete si svobodně zvolit, zda nám poskytnete níže popsané typy informací. Pokud se ovšem rozhodnete s námi určité informace nesdílet, nemusíme být schopni poskytovat vám služby efektivním způsobem, nabízet vám všechny naše služby nebo zpracovat vaši žádost.

Můžeme shromažďovat následující informace:

 • kontaktní informace, jako například jméno, adresa, telefonní čísla a email;
 • informace o účtu, jako například uživatelské jméno, heslo, čísla účtů a preference;
 • informace o profilu, jako například fotografie, zájmy a další informace, které zahrnete;
 • profesní informace, jako například vzdělání, pracovní historie a reference;
 • informace v rámci komunikace, jako například informace obsažené v komunikaci (např. e-mailové, telefonické, písemné) s vámi;
 • informace vytvořené uživatelem, jako například oblíbené knihovny, uložená hledání, seznamy, značky, komentáře, recenze a příspěvky;
 • informace o zařízení a prohlížeči, jako například adresa IP vašeho zařízení a informace o typu používaného zařízení a prohlížeče. Některé z našich služeb, včetně WorldCat.org, mohou rovněž používat vaši adresu IP k získání polohy pro účely poskytování služeb (např. k zobrazení položek v okolních knihovnách);
 • informace o používání, jako například navštívené webové stránky, prohlížený obsah a vyhledávané pojmy;
 • informace o transakcích, jako například fakturační záznamy, záznamy o používání, platby za služby nebo přidružené služby;
 • interakce na sociálních sítích, jako je například „sledování“, „to se mi líbí“ nebo interakce, zveřejňování nebo označení našich účtů na sociálních sítích, jako jsou Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram a SnapChat.

Informace o vás můžeme kombinovat s informacemi z jiných zdrojů, včetně zdrojů třetích stran a veřejných zdrojů, jako jsou například informace od členských institucí, v nichž jste případně členy.

Rovněž můžeme shromažďovat další informace o vás nebo od vás v souvislosti s konkrétními produkty a službami. Další informace naleznete v níže uvedené části týkající se konkrétních produktů a služeb.

Pokud nám sdělujete osobní kontaktní informace o jiné osobě například za účelem poskytnutí doporučení při ucházení se o pozici, je vaší odpovědností zajistit, aby si daná osoba byla této skutečnosti vědoma a souhlasila s poskytnutím jejích kontaktních informací.

Jak používáme vaše informace?

Vaše informace můžeme používat mnoha způsoby, jako například za účelem:

 • Poskytování služeb
 • Vyhodnocování, zlepšování a aktualizace našich služeb a poskytování podpory k našim službám
 • Sdělování informací o našich službách
 • Zpracování vaší žádosti o zaměstnání (např. porovnání vašich dovedností, zkušeností a vzdělání s konkrétními pracovními pozicemi nabízenými organizací OCLC)
 • Komunikace informací o přijímacím a náborovém procesu, vytvoření a vedení pohovorů a hodnocení
 • Provádění prověrek, pokud je to požadováno nebo právně povoleno příslušnými místními zákony
 • Organizování průzkumů, propagačních akcí, soutěží, událostí a aktivit
 • Uspořádání otevřeného fóra nebo provádění hodnocení
 • Realizace marketingových aktivit
 • Registrace účtu a ověření uživatelů našich systémů
 • Provozování našich webových stránek a přizpůsobení obsahu
 • Poskytování školení nebo jiných informačních materiálů
 • Ověřování účasti na vzdělávacích kurzech
 • Umožnění komunikace s ostatními členskými institucemi
 • Dodržování zákonných povinností, vedení interních záznamů a řešení případných sporů
 • Provedení auditu používání služeb
 • Zajištění ochrany našich práv a majetku i práv a majetku ostatních uživatelů

V některých případech může OCLC kombinovat vámi poskytnuté osobní údaje s informacemi, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, a s informacemi shromážděnými z jiných zdrojů, jako jsou stránky sociálních sítí třetích stran. Tyto údaje zpracováváme za účelem aktualizace, rozšiřování a analýzy stávajících marketingových záznamů, identifikace nových zákazníků, vytváření přizpůsobenějších reklam nebo webových stránek a odesílání marketingových e-mailů.

Můžeme použít automatizované procesy, aby pro vás byly reklamy relevantnější.

Vaše informace můžeme rovněž používat anonymizovaným nebo agregovaným způsobem.

Právní základ pro zpracování

Tyto osobní informace používáme za účelem zajištění výše uvedených oprávněných zájmů, plnění smluv uzavřených s vámi nebo se zákazníky naší organizace a dodržování zákonných požadavků. Pokud jako právní základ pro zpracování vašich informací použijeme souhlas, budeme pro takové použití požadovat samostatný souhlas. V případě, že organizace OCLC stanoví nový účel mimo výše uvedené účely, aktualizujeme tuto zásadu a poskytneme jakékoli další oznámení vyžadované zákonem.

S kým sdílíme vaše informace?

Vaše informace můžeme sdílet s následujícími kategoriemi příjemců:

 • Externí poskytovatelé služeb. Smlouvy organizace OCLC s externími poskytovateli služeb a jednotlivci za účelem provádění činností naším jménem. Mezi takové externí poskytovatele služeb patří mimo jiné koordinátoři událostí, dodavatelé zajišťující průzkumy, webináře a e-mailovou marketingovou komunikaci, zpracovatelé plateb a poskytovatelé analytických služeb. Tyto strany mají přístup k vašim informacím, pokud jsou nezbytné k plnění jejich úkolů.
 • Partnerské organizace. Pokud spolupracujeme se známým partnerem na konkrétní události, budeme sdílet registrační informace s tímto spolupracujícím partnerem. Rovněž budeme sdílet registrační informace s organizacemi, které se podílejí na obsahu kurzu nebo webináře. Tyto organizace jsou uvedeny v katalogu kurzů.
 • Platformy sociálních medií. Některé služby využívají integrované funkce sociálních médií, které vám umožňují snadno sdílet určitý obsah na různých platformách sociálních médií. Pokud používáte službu poskytující integrované funkce sociálních médií, mohou být informace sdíleny s těmito platformami sociálních médií bez ohledu na to, zda jste registrovaným uživatelem platformy sociálních médií či nikoli. Další informace naleznete v prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách poskytování služeb vztahujících se k příslušným platformám sociálních médií.
 • V souvislosti s členstvím. Můžeme zpřístupnit určité informace o osobách se vztahem k členským institucím OCLC jiným členským institucím nebo členům regionálních či globálních rad za účelem splnění našich povinností vyplývajících z členství v organizaci OCLC a umožnění členům naší organizace OCLC plně využívat výhod členství.
 • V souvislosti se žádostmi o zaměstnání. Vaše osobní informace můžeme podle potřeby sdílet s oprávněnými pracovníky organizace OCLC a zaměstnanci personálních oddělení v dceřiných společnostech. Rovněž je můžeme sdílet s třetími stranami, jež jednají jménem organizace OCLC. Zejména se jedná o subjekty, které (i) provádějí náborové služby, jako jsou kontroly při doporučování zaměstnanců, plánování pohovorů, sledování žádostí a prověřování zaměstnanců, a které (ii) nabízejí IT služby, jako jsou poskytovatelé hostingových a cloudových služeb.
 • Dodržování zákonných povinností. Vaše informace můžeme podle našeho uvážení a bez předchozího oznámení zpřístupnit orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy za účelem splnění požadavků v rámci zákona, nařízení, vyšetřování, platného právního procesu nebo jiných podobných požadavků.
 • Ochrana organizace OCLC a ostatních subjektů. Vaše informace můžeme zpřístupnit za účelem odhalování a prevence podvodů, vymáhání či uplatňování našich podmínek použití a jiných smluv nebo ochrany práv, majetku a bezpečnosti organizace OCLC, vaší osoby a ostatních subjektů.
 • Obchodní transakce. V případě fúze, akvizice, úpadku, reorganizace, konsolidace, prodeje majetku nebo jiné obchodní transakce může organizace OCLC zpřístupnit nebo předat vaše informace.
 • Přidružené subjekty organizace OCLC. Vaše informace můžeme sdílet s pobočkami organizace OCLC pro účely dále uvedené v tomto dokumentu.
 • Široká veřejnost a ostatní subjekty. Umožňujeme vám uvádět informace v rámci veřejných částí našich služeb, jako například prostřednictvím stránek WorldCat.org a portálu OCLC Community Center. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, které uvedete na veřejném fóru, jako je například veřejný obsah na stránkách WorldCat.org nebo na portálu Community Center, budou přístupné veřejnosti v reálném čase. U určitých služeb můžete rovněž prostřednictvím funkcí „Můj profil“ nastavit některé části informací o vašem profilu jako veřejné nebo soukromé. Části vašeho profilu nastavené jako veřejné budou přístupné ostatním uživatelům dané služby (jako například uživatelům stránek WorldCat.org nebo WebJunction).
 • Orgány státních knihoven. U některých služeb organizace OCLC (jako např. WebJunction) sdílíme registrační informace s podpůrnými orgány státních knihoven za účelem dalšího vzdělávání.

Tyto třetí strany nejsou oprávněny používat nebo zpřístupňovat informace, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k provádění služeb naším jménem na základě smluvní povinnosti nebo ke splnění zákonných požadavků. Organizace OCLC vyžaduje, aby tyto třetí strany dodržovaly platné zákony a nařízení o ochraně osobních údajů a aby souhlasily se zavedením a uplatňováním vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření k ochraně vašich osobních informací.

Soubory cookie a ostatní technologie sledování

Informace o tom, jak organizace OCLC používá soubory cookie a ostatní technologie sledování a behaviorální reklamy, zobrazíte kliknutím sem.

Externí odkazy

Webové stránky obsahují odkazy na jiné weby. Tyto odkazy nevyjadřují podporu nebo záruku od organizace OCLC na produkty, informace nebo doporučení poskytované jakoukoli třetí stranou. Vezměte prosím na vědomí, že organizace OCLC není odpovědná za postupy ochrany osobních údajů u webů nebo aplikací těchto třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů všech webů a aplikací, které shromažďují vaše informace. Toto prohlášení se vztahuje pouze na informace shromážděné prostřednictvím služeb organizace OCLC.

Moduly plug-in třetích stran pro sociální sítě

Naše služby mohou obsahovat integrované moduly plug-in třetích stran pro sociální sítě. Použití těchto modulů plug-in má za následek shromažďování údajů organizací OCLC a může rovněž vést k zaznamenávání vašich interakcí příslušnou třetí stranou. Pokud například sdílíte naše příspěvky, může příslušná třetí strana pomocí tohoto modulu plug-in shromažďovat informace o vašem přístupu k našim službám.

Zabezpečení

Učinili jsme vhodné kroky k zajištění ochrany vašich informací a k zabránění ztráty, zneužití nebo změny těchto informací. Za účelem ochrany proti neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu, zpracování, zveřejnění, pozměnění, zničení nebo náhodné ztrátě vašich osobních údajů používáme přiměřená bezpečnostní opatření. Omezujeme přístup k vašim osobním údajům a jejich používání pouze na oprávněné osoby a důvěryhodné třetí strany, které mají odůvodněnou potřebu znát informace za účelem provádění našich obchodních operací a které jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Nesete rovněž odpovědnost za zabezpečení svého účtu. Vaše heslo je například součástí našeho systému zabezpečení a jako takové jej musíte chránit. Nesdílejte své heslo s žádnou třetí stranou. V případě ohrožení zabezpečení svého hesla byste jej měli ihned změnit a kontaktovat nás.

Uchovávání údajů

Informace uchováváme v přiměřeně nezbytné míře k naplnění účelů, pro něž jsou na základě tohoto dokumentu shromažďovány. Tyto informace uchováváme po dobu nutnou k tomu, abychom mohli plnit smlouvu mezi vámi a námi, pokud taková smlouva existuje, a zajistili dodržování platných právních, statutárních nebo regulačních povinností k uchovávání údajů. Například je-li to vyžadováno právními předpisy vztahujícími se na daňové, obchodní a firemní požadavky, smlouvy nebo spory.

Pokud již nebudeme potřebovat vaše informace pro naše účely nebo zákonné závazky, zničíme, odstraníme nebo vymažeme tyto informace nebo je převedeme do anonymní podoby.

Děti

Chápeme důležitost přijímání preventivních opatření na ochranu osobních údajů a bezpečnosti dětí používajících naše služby. Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 13 let.

Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili informace o dítěti ve věku méně než 13 let nebo v ekvivalentním minimálním věku v závislosti na jurisdikci, učiníme kroky k odstranění těchto informací z našich záznamů. Jestliže zjistíte, že jsme shromáždili informace o dítěti mladším 13 let, informujte nás prosím, abychom mohli informace odstranit.

Vaše práva

Odhlášení odběru marketingových sdělení

Pokud již od nás nechcete nadále dostávat propagační e-mailové zprávy, zašlete nám e-mail se svým požadavkem na adresu unsubscribe@oclc.org.

Přístupová práva k informacím

Pokud máte dotazy týkající se informací shromážděných o vaší osobě, chcete aktualizovat nebo změnit informace nebo máte obavy, že jsou vaše informace nepřesné nebo neúplné, kontaktujte nás na adrese privacy@oclc.org. Na odůvodněné požadavky rádi odpovíme.

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, které jste veřejně zpřístupnili, jako například komentáře na portálu OCLC Community Center, mohou zůstat veřejně přístupné i po zrušení vašeho účtu. Veřejné weby, jako je například portál Community Center, jsou navíc indexovány vyhledávacími moduly a mohou být uvedeny v rámci výsledků vyhledávání. Organizace OCLC nemá kontrolu nad postupy vyhledávacích modulů třetích stran.

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 a Kalifornský zákon o právech na ochranu soukromí z roku 2020

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“) a Kalifornský zákon o právech na ochranu soukromí z roku 2020 („CPRA“) se na OCLC nevztahují. OCLC není poskytovatelem obchodu nebo služeb (na základě definice těchto pojmů podle CCPA a CPRA). OCLC, Inc. je nezisková organizace bez akcionářů nebo jiných vlastníků. Její celosvětové pobočky nepodnikají v Kalifornii a nekonají jako poskytovatel služeb podnikání.

Mezinárodní uživatelé

OCLC je globální organizace, která může přenášet, ukládat, používat a zpracovávat vaše osobní informace v zemích mimo zemi vašeho bydliště, včetně Spojených států a dalších zemí, v nichž působí pobočky organizace OCLC.

Jestliže jsou informace přenášeny z Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) nebo Spojeného království (dále jen „UK“) do jurisdikce mimo EHP/UK, má organizace OCLC zavedeny standardní smluvní doložky (včetně standardních smluvních doložek platných a schválených státním tajemníkem Spojeného království), které zajišťují ochranu těchto osobních informací požadovanou zákony na ochranu osobních údajů platnými v Evropské unii (dále jen „EU“) / UK a ostatních zemích EHP. Pokud chcete získat kopii standardních smluvních doložek organizace OCLC, kontaktujte nás.

Následující bezpečnostní opatření a práva se rovněž vztahují na shromažďování, používání a zpřístupňování (zpracovávání) osobních údajů z EHP/UK. Všechny podmínky v níže uvedené části týkající se práv v EU/UK jsou definovány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 včetně znění pozdějších předpisů začleněných do práva Spojeného království. Pokud chcete uplatnit kterékoli z těchto práv, kontaktujte nás na adrese privacy@oclc.org nebo použijte informace uvedené v další části s názvem „Kontakt“.

Vaše práva na ochranu osobních údajů v EU/UK

S výhradou určitých výjimek a omezení mají subjekty údajů v EU/UK následující práva:

Přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, určité informace o zpracování a kopii vašich osobních údajů.

Oprava

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných údajů.

Námitka

V rámci našeho zpracovávání osobních údajů na základě oprávněných zájmů máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týká konkrétní situace, s výjimkou případů, kdy právní předpisy výslovně požadují toto zpracování. Kromě toho máte také právo vznést námitku kdykoli, když jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

Přenositelnost

Máte právo na obdržení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a rovněž máte právo je předat jiným správcům údajů. Toto právo existuje pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovaným způsobem.

Omezení

Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) zpochybníte jejich přesnost – na dobu, kterou potřebujeme k ověření vašeho požadavku; (ii) zpracování je protiprávní a nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a namísto toho požadujete omezení zpracování; (iii) vaše osobní údaje již nadále nepotřebujeme, ale vy nám sdělíte, že jsou vyžadovány ke vzniku, uplatnění nebo obraně právního nároku; nebo (iv) chcete vznést námitku proti zpracování na základě veřejného nebo oprávněného zájmu – na dobu, kterou potřebujeme k ověření vašeho požadavku.

Výmaz

Můžete požádat o vymazání osobních údajů, pokud již nejsou vyžadovány pro účely, k nimž jsme je shromažďovali, odvolali jste svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování, vznesli jste námitku a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo je vyžadován výmaz za účelem splnění zákonných povinností.

Právo podat stížnost

Máte rovněž právo podat stížnost dozorčímu orgánu, a to zejména v UK nebo členském státě EU, v němž máte bydliště nebo v němž došlo ke vzniku záležitosti, která je předmětem stížnosti.

Právo odmítnout udělit souhlas nebo jej odvolat

Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že požádáme o váš souhlas s určitým zpracováním, můžete svobodně odmítnout udělení souhlasu a rovněž můžete svůj souhlas kdykoli odvolat bez jakýchkoli nepříznivých důsledků. Zákonnost jakéhokoli zpracování vašich osobních údajů, k němuž došlo před odvoláním vašeho souhlasu, nebude dotčena.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů ohledně našich zásad nás kontaktujte na privacy@oclc.org nebo nám napište na adresu:

OCLC, Inc.
ATTN: Legal/Privacy Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
USA

Uživatelé v EU/UK se mohou obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

dpo@oclc.org

nebo nám napište na adresu:
OCLC, Inc.
ATTN: Data Protection Officer
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395
USA

Hostované produkty a služby

Pokud použijete produkty nebo služby organizace OCLC poskytované prostřednictvím některé z našich členských institucí (zákazníci organizace OCLC) v podobě předplatného nebo hostované služby (dále jen „hostované služby“), přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů příslušné instituce uvádějící informace o způsobu shromažďování, používání a sdílení vašich informací.

Mějte prosím na paměti, že naše produkty lze přizpůsobit. Každá členská instituce si může vybrat, které hostované služby (nebo jejich části) bude využívat, jaké údaje bude shromažďovat a jak budou tyto údaje používány a sdíleny. Informace specifické pro vaši instituci naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vztahujícím se na vaši instituci.

Coby poskytovatel služeb pro naše zákazníky může organizace OCLC obdržet informace od vás nebo o vás, jestliže vám zákazník, s nímž komunikujete, poskytuje služby pomocí některé z hostovaných služeb organizace OCLC. Tyto informace slouží k poskytování požadovaných hostitelských služeb.

Naši zákazníci nám navíc umožňují sledovat určitá data o využití týkající se hostovaných služeb. Tato data shromažďujeme a používáme pro své vlastní účely zdokonalování produktů. Rovněž monitorujeme naše hostované služby jak z důvodu odhalování podvodů a dalších bezpečnostních důvodů, tak i pro účely dokumentování požadavků na provozuschopnost ze strany našich zákazníků.

Mezi naše hostované služby patří: integrované knihovní systémy, jako je například sada produktů WorldShare Management Services (WMS), OLIB, LBS a Bibliotheca; systémy pro správu identit, jako jsou AUTHOS a ELDAP; produkty pro meziknihovní půjčování, jako jsou WorldShare Interlibrary Loan, Tipasa a ILLiad; produkty pro vyhledávání, jako jsou WorldCat Local, WorldCat Discovery a FirstSearch; a celá řada dalších hostovaných služeb, jako jsou EZproxy, CONTENTdm a Wise. Toto je seznam příkladů hostovaných služeb, který může být předmětem změn.