OCLC tillgänglighetsförklaring

OCLC vinnlägger sig om en inkluderande utformning och, som en del av det, produkter användbara och tillgängliga för alla.

Vi är engagerade i att förbättra tillgängligheten för våra produkter, med fokus på att överensstämma med nivå AA i W3C-riktlinjer för webbinnehålls tillgänglighet (WCAG 2.1 -riktlinjer).

Funktioner och kända möjligheter

Användare av moderna gränssnitt, antingen nya eller väsentligt uppdaterade och lanserade för produktion 2020 eller senare, bör kunna:

 • Lyssna på det mesta av upplevelsen med en skärmläsare.
 • Zooma upplevelsen upp till 200 % utan att förlora innehåll.
 • Växla mellan enhet och orientering utan att förlora innehåll eller funktionalitet.
 • Navigera med hjälp av tekniker som tangentbord och taligenkänningsprogram.

Användare av mogna gränssnitt som lanserades före 2020 kan uppleva luckor i funktionerna som hjälper till att göra ett gränssnitt märkbart, funktionsdugligt eller begripligt när de förlitar sig på assisterande tekniker.

Kunder som abonnerar på tjänster med varumärkesgränssnitt såsom WorldCat Discovery uppmuntras att testa färgval med hjälp av verktyg såsom Accessibility Insights for Web.

Kundsupport

Nuvarande kunder som har svårt att använda OCLC-tjänster med assisterande eller adaptiva tekniker kan, efter att ha provat egna lösningar, kontakta [email protected].

Pågående insatser

OCLC närmar sig tillgänglighet genom en mångsidig metod:

 • Normala tillgänglighetsbedömningar
 • Ökade utbildningsmöjligheter för anställda
 • Ökad medvetenhet om tillgänglighet och kunskap om produktutvecklingen
 • Bekräftelse av att OCLC:s produkter utvecklas mot att bli mer tillgängliga vad gäller design och teknik

Överensstämmelse med föreskrifter

Vi har ett nationellt och globalt fokus på WCAG 2.1 Level AA-överensstämmelse, inklusive regionala bestämmelser såsom:

Utvärderingsmetoder

OCLC har åtagit sig att stödja användningen av våra tjänster av alla användare. Tillgänglighet är en viktig faktor under vår produktutveckling. Funktioner i aktiv utveckling kontrolleras med hjälp av en rad verktyg, inklusive men inte begränsat till Accessibility Insights for Web, SiteImprove, VoiceOver-skärmläsare på Apple-enheter och JAWS-skärmläsare på Microsoft Windows-enheter före produktionssläppet.

Överensstämmelserapporter

Överensstämmelserapporter indikerar påverkan på visningar eller sidor som stöder arbetsflöden för nyckelanvändare såväl som den holistiska tjänsten. Rapporterna täcker överensstämmelse med WCAG 2.1 nivåerna A och AA; ADA avsnitt 508, kapitel 3, 5 och 6; samt EN 301 549 kapitel 4, 9 och 12. Berättigande ges i rapporterna om kapitel 5, 6, 7 och 10.

Revisioner av överensstämmelserapporter använder följande verktyg:

 • Utvärderingsverktyget SiteImprove för webbläsaren Chrome
 • Utvärderingsverktyget WAVE för webbläsaren Chrome
 • Skärmläsaren VoiceOver på Apple-plattformen med Apple Safari
 • WebAims kontrastkontroll
 • Manuell kodgranskning och allmän produktkunskap

Nuvarande och potentiella kunder kan beställa överensstämmelserapporter via formuläret nedan.

Skicka frågor till [email protected].

Beställ en rapport om tillgänglighetsöverensstämmelse (ACR)