OCLC tillgänglighetsförklaring

OCLC vinnlägger sig om en inkluderande utformning och, som en del av det, produkter tillgängliga för alla.

Vi har en nationell och global användarbas och anstränger oss för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten för våra produkter med fokus både på de internationella riktlinjerna WCAG 2.1, Nivå AA (W3C rekommendation 05 juni 2018), EN 301 549 Accessibility Requirements for ICT Products and Services (EU standard, reviderad år 2018) och USA:s riktlinjer för tillgänglighet, avsnitt 508 i Rehabiliteringslagen från 1973 (reviderad år 2000).

Som en del av detta, arbetar OCLC på tillgänglighet med en multigafflad metod:

  • Öka medvetenheten och kunskapen om tillgänglighet i all produktutveckling.
  • Verifiera OCLC:s produkter utvecklas mot att vara mer tillgängliga i utformning och teknik.
  • Regelbundna tillgänglighetsbedömningar.

Våra tillgänglighetsbedömningar rapporteras via Accessibility Conformance Reports (ACR:er), och är baserade på standarden Voluntary Product Accessibility Template (VPAT®). VPAT® anger var en produkt stödjer, delvis stödjer eller inte stödjer följande tillgänglighetsstandarder:

För att fråga efter en ACR för en produkt, kontakta oss på accessibility@oclc.org med namn på beställd(a) produkt(er).